Monitoring UE

UE musi uruchomić wobec Polski Artykuł 7 Traktatu o UE: wspólny list do Rady UE

​Najwyższy czas, aby Rada UE zajęła się problemem praworządności w Polsce

prez LibertiesEU

Podczas dzisiejszych obrad Rady UE ds. Ogólnych, ministrowie krajów Unii Europejskiej zajmą się między innymi stanem praworządności w Polsce. Pierwsza dyskusja Rady UE o praworządności w Polsce odbyła się w maju. Było to bezprecedensowe posunięcie: nigdy wcześniej państwa UE nie zajmowały się problemem praw podstawowych jednego z państw członkowskich. Od maja Komisja Europejska próbuje ponownie nawiązać rozmowy z rządem RP w celu przywrócenia praworządności. Polski rząd nadal ignoruje zalecenia Komisji i kontynuuje wprowadzanie reform zmierzających do podważenia zasady państwa prawa, praw podstawowych i procesów demokratycznych.

Wraz z naszą organizacja partnerską, Helsińską Fundacą Praw Człowieka, Liberties napisało list do Rady ds. Ogólnych, w którym wyjaśnia, dlaczego państwa członkowskie powinny uruchomić wobec Polski artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Oprócz zagrożenia dla niezależności sądownictwa i wolności mediów, zwróciliśmy także uwagę na coraz większe przeszkody utrudniające pracę polskim organizacjom pozarządowym promującym fundamentalne wartości UE.

List do Rady ds. Ogólnych można znaleźć tutaj, a informacje na temat sytuacji organizacji pozarządowych tutaj.