Monitoring UE

Obawy i sugestie Liberties: jak sprawić, by Cyfrowa Zielona Przepustka była bezpieczna i powszechna

Wysłaliśmy krótkie podsumowanie sześciu problemów i sześciu propozycji ich potencjalnych rozwiązań do władz ustawodawczych UE.

prez LibertiesEU

17 marca 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję cyfrowego paszportu szczepień. Ich koncepcja tzw. cyfrowego zielonego certyfikatu, czy inaczej cyfrowej zielonej przepustki, budzi szereg obaw co do ich zgodności z Kartą praw podstawowych.

W naszych podsumowaniu polityki przedstawiamy sześć problematycznych kwestii i jednocześnie zalecenia dotyczące zmiany wniosku w celu rozwiązania tych problemów.

Pobierz nasze podsumowanie polityki tutaj:

Wcześniej w Liberties

Cyfrowa Zielona Przepustka: Czy jest bezpieczna? Czy nie jest dyskryminująca?

Cyfrowe paszporty szczepień mogą stanowić zagrożenie dla naszych praw podstawowych

Trzy sposoby na to, jak UE może zapobiec tworzeniu się podziałów w społeczeństwie w czasie dystrybucji szczepionek