Nowe technologie i prawa człowieka

Rząd Holandii wezwany do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Społecznej

Europejski Komitet Praw Społecznych uznał, że holenderski rząd niesłusznie pozbawia cudzoziemców bez pozwolenia na pobyt dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak schronienie, żywność i odzież.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

W swojej decyzji z 10 listopada, Europejski Komitet Praw Społecznych (ECSR) uznał, że holenderski rząd niesłusznie pozbawia cudzoziemców bez pozwolenia na pobyt dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak dach nad głową, ubrania i jedzenie.

ECSR orzekał na podstawie wspólnej skargi Konferencji Kościołów Europejskich (CEC), która została złożona przeciwko Holandii 17 stycznia 2013 roku. Zdaniem CEC, holenderskie przepisy i praktyka naruszają prawo do pomocy społecznej i medycznej (art. 13 ust. 4) oraz prawo do mieszkania (art. 31 ust. 2), zawarte w Europejskiej Karcie Społecznej.

Najważniejszy zarzut przeciwko holenderskiemu rządowi stanowił fakt, że cudzoziemcy przebywający na terytorium Holandii bez zezwolenia na pobyt nie byli objęci postanowieniami Karty, jako że pierwszy załącznik do Karty stanowi, że jej przepisy odnoszą się tylko do osób przebywających w krajach Rady Europy legalnie. Jednakże według ECSR, gdy zagrożona jest ludzka godność, zakres obowiązywania Karty nie powinien być interpretowany w sposób zawężający, który pozbawia nielegalnych imigrantów ich podstawowych praw. W związku z tym, ECSR podkreśla, że celem Karty jako instrumentu ochrony praw człowieka nie jest jedynie ochrona tych praw w teorii, ale także w praktyce.

ECSR zbadał, czy prawo do pomocy społecznej i medycznej oraz prawo do mieszkania są w Holandii faktycznie łamane. Zdaniem Komitetu, pozbawienie cudzoziemców bez zezwolenia na pobyt dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak schronienie, żywność i odzież grozi poważną i nieodwracalną szkodą dla ich życia i godności ludzkiej. ESCR uznaje, że państwa mogą decydować o wjeździe, pobycie i deportacji cudzoziemców ze swojego terytorium, jednak nie zgadza się państwem holenderskim utrzymującym, że odmowa pomocy w nagłych wypadkach jest konieczna dla realizacji polityki migracyjnej. Cudzoziemcom bez zezwolenia na pobyt należy udostępniać schronienie, nawet jeśli muszą opuścić kraj. ESCR stwierdził zatem, że doszło do naruszenia art. 13 ust. 4 oraz art. 31 ust. 2 Karty.

Apel do holenderskiego rządu

Holenderski Komitet Prawników na rzecz Praw Człowieka (NJCM) apeluje do holenderskiego rządu, by zastosował się do decyzji ESCR. Rząd Holandii powinien wywiązać się z zobowiązań wynikających z Karty i uznać kompetencje ECSR w zakresie wykładni postanowień Karty. Holenderską politykę migracyjną należy zmienić w celu zapewnienia cudzoziemcom bez zezwolenia na pobyt dostępu do postawowych udogodnień jak schronienie, żywność i odzież.

Stanowisko to podziela także Holenderski Instytut Praw Człowieka, który w czerwcu odwiedził “garaż dla uchodźców”, skłot w Amserdamie, w którym mieszka około 120 cudzoziemców bez zezwolenia na pobyt.

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy po wizycie w Holandii w maju tego roku także skrytykował holenderską politykę migracyjną: “Ta sytuacja musi być rozwiązana w trybie pilnym, ponieważ każdy, bez względu na swój status pobytu, ma prawo do godnego poziomu życia, w tym żywności, ubrań i schronienia”.

Europejski Komitet Praw Społecznych

Europejski Komitet Praw Społecznych mieści się w Strasburgu i składa z niezależnych ekspertów, którzy nadzorują przestrzeganie (wiążących) postanowień Europejskiej Karty Społecznej. W Karcie, podpisanej przez 47 państw europejskich, zawarte są prawa ekonomiczne i socjalne. Decyzje wydawane przez ECSR przesyłane są do Komitetu Ministrów, organu politycznego Rady Europy, który na ich podstawie przyjmuje uchwały i zalecenia.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Be a part of protecting our freedoms

We have
► Led strong campaigns for BigTech to respect our privacy
► Got new powers to cut off EU funding to autocrats
► Advocated for AI rules to strengthen democracy
► Helped 400+ rights defenders to supercharge their campaigns you cherish


More milestones

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!