Nowe technologie i prawa człowieka

​5 lat walki o poszanowanie praw człowieka w Holandii - nadal pozostaje wiele do zrobienia

Ponieważ Holenderski Instytut Praw Człowieka obchodzi 5-lecie swojej działalności, przewodnicząca organizacji, Adriana van Dooijeweert, zwraca uwagę, że chociaż udało się już dużo osiągnąć, "wiele pozostaje jeszcze do zrobienia".

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
(Image: Netherlands Institute for Human Rights)

1 października 2017 r. Holenderski Instytut Praw Człowieka obchodził 5-lecie swojej działalności. Od 2012 r. Holandia posiada niezależny instytut zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie praw człowieka. Organizacja doradza rządowi, przeprowadza dochodzenia, tworzy opinie prawne i dba o przestrzeganie praw człowieka w kraju.

W ciągu ostatnich pięciu lat dużo udało się osiągnąć, ale oczywiście wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Osiągnięcia

W ostatnich latach działania Instytutu stały się bardziej zauważalne. Organizacja udowodniła, że jest w stanie w przystępny sposób pokazać znaczenie praw człowieka w Holandii. Instytut nieustannie poszukuje nowych sposobów na zwrócenie uwagi na kwestie związane z prawami człowieka. Od czasu utworzenia Instytutu opublikowano pięć rocznych sprawozdań, w których opisano sytuację praw człowieka w Holandii. Pierwsze raporty dotyczyły wielu zagadnień, ale ostatnio organizacja skupiła się na temacie ubóstwa. W swoim raporcie Instytut pokazuje, w jaki sposób ubóstwo i prawa człowieka są ze sobą powiązane.

Ponadto administracja Instytutu bardzo się rozwinęła. W recepcji odbierane są wszystkie połączenia i e-maile. Wiele zgłoszeń dotyczy dyskryminacji, ale również opieki nad młodzieżą, ubóstwa i pomocy prawnej. W ciągu pięciu lat Instytut otrzymał prawie 14500 pytań i zgłoszeń. Dzięki administracji, organizacja dowiaduje się o najważniejszych kwestiach trapiących holenderskie społeczeństwo.

Opinie, dochodzenia i zalecenia

Instytut wydał 750 opinii dotyczących przypadków dyskryminacji. W około 75 proc. tych spraw po stwierdzeniu dyskryminacji, oskarżeni podjęli działania, aby zrekompensować swoje zachowanie, np. oferując przeprosiny lub organizując szkolenia dla swojej organizacji, mające zapobiegać dyskryminacji.

Instytut zbadał również 17 spraw, na przykład w zakresie egzekwowania praw człowieka w szpitalach i motywów kierujących sędziami wydającymi nakaz tymczasowego aresztowania. Instytut dostarczył rządowi i innym instytucjom 58 opinii prawnych. W 64 listach poinformował również parlament o kilku istotnych sprawach i postępach poczynionych w dziedzinie praw człowieka. Zainicjowano również wiele kampanii, mających uświadomić obywatelom ich prawa i zwrócić uwagę na problemy związane z poszanowanie praw człowieka w kraju, m.in. na dyskryminację kobiet w ciąży oraz dostęp do transportu publicznego i udział w wyborach osób niepełnosprawnych.