Nowe technologie i prawa człowieka

Państwa członkowskie UE planują zignorować orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przechowywania danych

Dokumenty udostępnione ostatnio społeczeństwu za pośrednictwem Statewatch pokazują, że państwa członkowskie UE badają wszystkie możliwe wyjścia, aby zatrzymać - jeśli nie rozszerzyć - swoje obecne uprawnienia...

prez LibertiesEU

Dokumenty udostępnione ostatnio społeczeństwu za pośrednictwem Statewatch pokazują, że państwa członkowskie UE badają wszystkie możliwe wyjścia, aby zatrzymać - jeśli nie rozszerzyć - swoje obecne uprawnienia dotyczące przechowywania danych. Jednak zgodnie z orzeczeniem TSUE jest to nielegalne. Państwa członkowskie chcą wykorzystać nową koncepcję zwaną "zatrzymywaniem danych o ograniczonym dostępie", która w rzeczywistości polega na przechowywaniu danych. Planują także wprowadzić poprawki do projektu dyrektywy o e-prywatności regulującej kwestie związane z przepływem informacji.