Nowe technologie i prawa człowieka

Organizacje pozarządowe przedstawiają Radzie Europy swoje uwagi na temat dostępu do dowodów elektronicznych

Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych przedłożyła Radzie Europy swoje uwagi dotyczące sposobów ochrony praw człowieka przy opracowywaniu nowych zasad w sprawie dostępu transgranicznego do dowodów...

by LibertiesEU

Międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych przedłożyła Radzie Europy swoje uwagi dotyczące sposobów ochrony praw człowieka przy opracowywaniu nowych zasad w sprawie dostępu transgranicznego do dowodów elektronicznych. CoE jest w trakcie opracowywania dodatkowego protokołu do Konwencji o cyberprzestępczości. 14 sygnatariuszy chce, aby w pełni przestrzegano praw człowieka. Organizacje domagają się, aby nieuzasadniony obowiązek lokalizowania danych został zabroniony oraz aby nie doszło do sytuacji wykonywania jurysdykcji przez jedno państwo na terytorium innego bez jego wiedzy i zgody.Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!