Demokracja i Sprawiedliwość

Obywatelka Albanii otrzymuje zezwolenie na pobyt we Włoszech ze względów humanitarnych

Obywatelce Albanii, która od 10 lat mieszka we Włoszech, przyznano zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. Zastosowanie takiego środka nie będzie już wkrótce możliwe ze względu na nowy dekret w sprawie bezpieczeństwa i imigracji.

prez Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

F.V. mieszka we Włoszech od 10 lat, kiedy to wraz ze swoim mężem wyprowadziła się z domu w Albanii. Ma dwoje dzieci, które dobrze sobie radzą w szkole podstawowej. Około trzech lat temu ojciec dziecka odszedł i obecnie nie przekazuje rodzinie żadnych środków na jej utrzymanie. F.V. pracuje i opiekuje się dziećmi korzystając przy tym z pomocy swojej siostry, która wyemigrowała do Włoch z F.V. i ich bratem.

F.V. i jej rodzeństwo mówią doskonale po włosku i są bardzo dobrze zintegrowani z włoskim społeczeństwem.

Rzymska policja odmawia wydania zezwolenia na pobyt

Pomimo tych faktów komenda policji w Rzymie odmówiła przyznania kobiecie zezwolenia na pobyt z powodów rodzinnych. Z pomocą jej prawników, Mario Angelelli i Cosimo Alvaro z Progetto Diritti, F.V. odwołała się od tej decyzji, ponieważ naruszała ona prawo do jedności rodziny. Mąż F.V posiada zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy, a ich dzieci mogą przebywać w kraju z powodów rodzinnych. Kobieta uzyskała zaświadczenie o odpowiednim zakwaterowaniu, ale nie udało jej się udowodnić wysokości swoich dochodów, ponieważ jej mąż opuścił rodzinę, a prawdopodobnie także i Włochy.

Udzielając zezwolenia na pobyt z przyczyn humanitarnych, sędzia powołuje się na stabilne więzi z Włochami

Sędzia Cristina Ciavattone z Sądu Zwyczajnego w Rzymie - Sekcja ds. Praw Osób i Imigracji - odmówiła wydania zezwolenia na pobyt w celu zapewnienia spójności rodziny, ale zaakceptowała wniosek o zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. W ten sposób sędzia uwzględniła sytuację rodzinną F.V. na podstawie art. 8 EKPC, który przewiduje prawo do jedności rodziny w przypadku więzi osobistych i rodzinnych, które są szczególnie istotne ze względu na czas trwania i stabilność.

Brak zezwolenia na pobyt byłby szkodliwy dla rozwoju dzieci

Sąd orzekł, że "zaskarżony akt" - o którym mowa w postanowieniu - nie uwzględniał istnienia więzi rodzinnych skarżącej w kraju, gdzie dwójka jej małoletnich dzieci - które obecnie nie mają kontaktu z ojcem - zamieszkuje legalnie". "Skarżąca jest zatem jedynym rodzicem, który opiekuje się dziećmi... małoletnimi, które w przypadku braku matki musiałyby nagle przerwać swoją pozytywną ścieżkę integracji... co z pewnością miałoby negatywne konsekwencje dla ich rozwoju." Trybunał uznał, że przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych powinny być również brane pod uwagę głęboka integracja FV z włoskim społeczeństwem i fakt, że kobiety nie łączy nic z krajem pochodzenia.

Po wejściu w życie dekretu w sprawie bezpieczeństwa i imigracji, takie przypadki, w których zezwolenie na pobyt z przyczyn humanitarnych jest wykorzystywane do naprawienia sytuacji obiektywnej niesprawiedliwości, nie będą już możliwe.