Nowe technologie i prawa człowieka

Niemiecki sąd wzmacnia prawa małoletnich w ramach rozporządzenia Dublin

Małoletnim uchodźcom przysługują specjalnie i egzekwowalne prawnie prawa na mocy rozporządzenia Dublin - orzekł najwyższy niemiecki Sąd Administracyjny. Unijne rozporządzenie Dublin określa, które państwo jest...

prez Adriana Kessler
Image: Naz Amir - Flickr/CC content

Małoletnim uchodźcom przysługują specjalnie i egzekwowalne prawnie prawa na mocy rozporządzenia Dublin - orzekł najwyższy niemiecki Sąd Administracyjny. Unijne rozporządzenie Dublin określa, które państwo jest odpowiedzialne za wszelkie procedury azylowe. Istnieją specjalne przepisy odnośnie małoletnich, które - zdaniem sądu - służą także ochronie ich praw podstawowych. Małoletni ubiegający się o azyl moją zatem powoływać się na swoje prawa wynikające z rozporządzenia. W tej konkretnej sprawie Niemcy próbowały wydalić uchodźców do Belgii, choć to na nich ciążył obowiązek rozpatrzenia wniosku.