Nowe technologie i prawa człowieka

Niemiecki kardynał opowiedział się za błogosławieństwem par homoseksualnych

Niemiecki kardynał Reinhard Marx, twarz Kościoła katolickiego w Niemczech, nie wyklucza błogosławieństwa par homoseksualnych. Kardynał wezwał do indywidualnego rozważenia przypadku i możliwości udzielania...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Niemiecki kardynał Reinhard Marx, twarz Kościoła katolickiego w Niemczech, nie wyklucza błogosławieństwa par homoseksualnych. Kardynał wezwał do indywidualnego rozważenia przypadku i możliwości udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym. W ostatnich tygodniach inni biskupi i teologowie stanowczo opowiedzieli się za możliwością przyjęcia takiego rozwiązania. Błogosławieństwa związku nie należy mylić z zawarciem katolickiego małżeństwa, czyli przyjęciem sakramentu.