Nowe technologie i prawa człowieka

Niekonstytucyjne opłaty sądowe w Hiszpanii

Sąd konstytucyjny hiszpanii orzekł, że opłaty sądowe nałożone na małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą otworzyć procedurę cywilną lub administracyjną są "nieproporcjonalne" oraz że sądy nie mogą być finansowane...

prez Rights International Spain

Sąd konstytucyjny hiszpanii orzekł, że opłaty sądowe nałożone na małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą otworzyć procedurę cywilną lub administracyjną są "nieproporcjonalne" oraz że sądy nie mogą być finansowane "z poświęcenia podstawowego prawa tj. dostępu do sprawiedliwości w każdym aspekcie." Organizacja Rights International Spain ciężko pracowała przeciwko wdrożeniu tego przepisu, m.in. w kampaniach #WithoutJustice #EUTake Action, jak również organizując akcje skierowane w stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.