Demokracja i Sprawiedliwość

​Madryt oferuje alternatywne rozwiązania dla ośrodków zatrzymań dla imigrantów

Rada Miasta ogłosiła nowy plan działania, dzięki któremu chce uniknąć zatrzymywania imigrantów oraz chronić prawa zatrzymanych w przypadkach, w których takie rozwiązanie jest nieuniknione.

prez Rights International Spain
Mieszkańcy Madrytu od dawna protestują przeciwko ośrodkom zatrzymań dla imigrantów: ta demonstracja miała miejsce w 2013 roku.
Rada Miasta Madrytu opracowała nowy plan działania, tak aby nie umieszczać imigrantów będących w nieprawidłowej sytuacji administracyjnej w Ośrodkach Identyfikacji i Deportacji (CIE).

Dokument roboczy, w którym uwzględniono plan działania pt. "Madryt i prawa człowieka: odpowiedzialność miast za ośrodki zatrzymań imigrantów", zawiera konkluzje grupy roboczej, w której wzięły udział różne instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym Rights International Spain.

"Zamknijmy CIE w Madrycie"

Samorządy lokalne sprzeciwiają się funkcjonowaniu ośrodków zatrzymań imigrantów, ponieważ pozbawienie wolności osoby, która nie popełniła przestępstwa, jest dyskryminujące i sprzeczne z prawem do wolności i bezpieczeństwa.

Ze względu na fakt, iż Rada Miasta nie posiada kompetencji w zakresie polityki migracyjnej, zażądała, aby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami kilku międzynarodowych organów ds. praw człowieka, zamknęło CIE w Madrycie.

Ponadto ustanowiono szereg środków w celu uniknięcia przetrzymywania imigrantów. Przede wszystkim Rada Miasta wyda raporty społeczne dotyczące nielegalnych imigrantów, którzy mieszkają w Madrycie i są objęci procedurą deportacji, aby udowodnić sędziemu, że ponieważ mają stałe miejsce zamieszkania w Madrycie, pozbawienie ich wolności jest niepotrzebne i nie muszą przebywać w CIE.

Dla tych, którzy nie mogą udowodnić stałego miejsca pobytu, Rada Miasta oferuje mieszkania i wyżywienie w chronionych obiektach, aby zaproponować sędziom alternatywę dla pozbawienia wolności, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji praw człowieka.

Pomocna dłoń

Samorząd lokalny chce stworzyć mechanizmy (w ramach swoich kompetencji) służące do ochrony praw zatrzymanych, w przypadkach, w których nie udało się zapobiec pobytowi w CIE. W tym celu wyśle dwóch lub trzech pracowników socjalnych zatrudnionych przez Radę Miasta do CIE, aby obserwowali czy w ośrodkach przestrzegane są prawa zatrzymanych, a także aby zapewnili imigrantom niezbędne wsparcie, jeśli dojdzie do deportacji. Pracownicy będą też publikować okresowe raporty dotyczące sytuacji w ośrodkach.

Ustanowiono również szereg środków, na wypadek gdyby osoba zatrzymana w CIE nie została deportowana (około 60 procent przypadków).

Rada Miasta zobowiązała się więc do przygotowania zasobów socjalnych, których w zależności od okoliczności potrzebują imigranci.

Rights International Spain docenia te propozycje, ponieważ priorytetem jest wyeliminowanie zatrzymań imigrantów znajdujących się w nieregularnej sytuacji administracyjnej, co wymaga ustanowienia alternatywnych rozwiązań, takich jak te zaproponowane przez Radę Miasta.