Nowe technologie i prawa człowieka

​Litwa: Problem przestępstw z nienawiści głównym tematem Krajowego Forum Praw Człowieka

10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, na Litwie zorganizowano doroczne Krajowe Forum Praw Człowieka (NFPC).

prez Human Rights Monitoring Institute

Tegoroczne Krajowe Forum Praw Człowieka (NFPC) odbyło się pod hasłem „Wspieranie różnorodnej Litwy w Europie”. W ten sposób symbolicznie uhonorowało 70. rocznicę uchwalenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawiciele społeczeństwa i organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i społeczności międzynarodowej omówili szeroki zakres tematów związanych z prawami człowieka, takich jak wpływ pandemii na zdrowie psychiczne i edukację publiczną, łamanie praw człowieka na Białorusi, równość płci, ochrona danych i prawo do prywatności.

W tym roku szczególną uwagę poświęcono przestępstwom z nienawiści, ponieważ równolegle z dyskusjami w ramach forum odbyła się międzynarodowa konferencja „W poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści na Litwie”. Eksperci z różnych dziedzin – policjanci, prawnicy, naukowcy, dziennikarze oraz specjaliści ds. praw człowieka – z Litwy i zagranicy wzięli udział w pięciu dyskusjach zorganizowanych w ramach konferencji i podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przestępstw z nienawiści.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi władz na potrzebę skutecznej reakcji na przestępstwa z nienawiści, promowanie bliższej współpracy między instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, rozpoczęcie otwartej dyskusji na temat rzeczywistej sytuacji przestępstw z nienawiści na Litwie oraz wymiana poglądów i dobrych praktyk w celu znalezienia skutecznych środków na rzecz zwalczania przestępstw z nienawiści.

W ramach jednej z dyskusji poświęconej przestępstwom z nienawiści próbowano spojrzeć na problem oczami ofiar. Starano się zrozumieć, przez co takie osoby przeszły, tak aby dowiedzieć się, czego doświadczają, gdy nienawiść jest skierowana przeciwko jakiejś niezmiennej części ich samych i co można zrobić, aby im pomóc.

Więcej informacji na temat forum można znaleźć na stronie NFPC. Nagrania dyskusji (w języku litewskim i angielskim) są dostępne na koncie NFPC w serwisie YouTube.