Nowe technologie i prawa człowieka

​Litewskie organizacje mają okazję ocenić swoje osiągnięcia w dziedzinie wyrównywania szans

Jesienią 2019 r. Instytut Monitorowania Praw Człowieka wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równości Szans uruchomił specjalną kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie zapobiegania dyskryminacji.

prez Human Rights Monitoring Institute

Większość kwestii związanych z dyskryminacją w 2018 r. dotyczyła zatrudnienia

Większość spraw skierowanych do Biura Rzecznika ds. Równych Szans w 2018 r. dotyczyła dyskryminacji w kwestii zatrudnienia. Pracownicy biura otrzymywali również telefony od pracodawców szukających porad w sprawie zapewnienia równych szans w miejscu pracy. Pracodawcy byli zainteresowani m.in. tym, jak zadbać o dostęp do równych szans, przejrzystych zasad współpracy, harmonijnego środowiska pracy itp.

Aby pomóc menedżerom ocenić aktualną sytuację w danym miejscu pracy i wprowadzić w życie zasady równości szans poprzez konkretne działania uruchomiono specjalną stronę internetową. Pracodawcy bedą otrzymywać bezpłatne porady od ekspertów ds. równości szans. Organizowane będą również bezpłatne seminaria internetowe i szkolenia dla menedżerów i personelu.

Możliwość oceny osiągnięć pod względem równości szans

Po tym, jak eksperci ocenią, jak dana organizacja spełnia ustalone kryteria, Biuro Rzecznika ds. Równych Szans przyzna im jedno, dwa lub trzy Skrzydła Równych Szans jako dowód ich osiągnięć w dziedzinie równych szans.

Raporty różnych organizacji pokazują, że zapewnienie równych szans w miejscu pracy poprawia samopoczucie i wydajność pracowników. Można to osiągnąć umożliwiając pracownikom znalezienie równowagi między pracą a życiem rodzinnym, dostosowując miejsce pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapobiegając molestowaniu seksualnemu lub innym nadużyciom, a także wdrażając inne zasady w dziedzinie równych szans.