Nie pozwól na wprowadzenie filtrów treści – wyślij list do unijnych ustawodawców

Unijni prawodawcy weszli w ostatnią fazę omawiania wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w Internecie. Zaangażuj się – wyślij e-mail do ustawodawców

by LibertiesEU

Walka z terroryzmem jest ważna, ale sposób, w jaki robią to unijni ustawodawcy jest nieskuteczny i narusza nasze najważniejsze wartości, takie jak wolność słowa. Prawodawcy chcą zmusić platformy do korzystania z filtrów przesyłania, które mają decydować o tym, co należy uznać za treść terrorystyczną, a co za zabawną kreskówkę.

Jeśli nie zgadzasz się z tą propozycją, już teraz prześlij za pośrednictwem naszej platformy poniższy wzór listu (kliknij "WYŚLIJ E-MAIL") do członków delegacji UE ds. rozmów trójstronnych. O prawie zadecydują pod koniec listopada.

===

Szanowni Ustawodawcy UE,

Piszę do Państwa, aby przedstawić moje stanowisko w sprawie przepisów dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie (TCO).

Jako obywatel UE naturalnym jest, że pragnę świata bez terroryzmu i związanych z nim poglądów. Jestem głęboko przekonany, że należy potępiać treści o charakterze terrorystycznym na platformach internetowych.

Jednak filtry treści i środki przewidziane w art. X są bardzo problematyczne i to z kilku powodów. Co więcej, nie są skuteczne i naruszają wolność słowa zapisaną w Karcie praw podstawowych.

Moje główne zastrzeżenia:

 1. Obowiązkowe i zautomatyzowane filtry nie są zgodne z prawem UE. Obowiązkowe filtry treści ograniczają wolność słowa, wolność dostępu do informacji i ochronę danych osobowych.
 2. Aktywne monitorowanie treści użytkowników jest sprzeczne z prawem UE, w tym z RODO i decyzjami TSUE.
 3. Automatyczne filtry nie biorą pod uwagę kontekstu wypowiedzi i z łatwością blokują treści zgodne z prawem. Stanowi to zagrożenie dla publikowanych w sieci relacji dziennikarskich, treści związanych ze sztuką i nauką, które mogą zostać zablokowane przez zautomatyzowane filtry.
 4. Problem terroryzmu nigdy nie zostanie rozwiązany poprzez uregulowania dotyczące treści. Takie przepisy dają nam tylko fałszywą nadzieję.
 5. Godzinny limit czasowy to za krótko dla małych platform i start-upów w UE. Powinniśmy wymagać od nich „działania bez zbędnej zwłoki”.

Nie chcę, aby następne pokolenie dorastało w świecie terroru, ale tym bardziej nie chcę, abyśmy musieli żyć w świecie, w którym takie niedorzeczne prawa i zasady utrudniają lub cenzurują wolność słowa, prasę, badania i gospodarkę.

Dlatego apeluję do Państwa o ochronę naszych praw podstawowych, które są zagrożone przez terrorystów. Akceptując obecną propozycję, stworzymy poważne zagrożenie dla wolności słowa i opinii. Nawet ONZ ostrzegała ostatnio przed przyjęciem rozporządzenia w jego obecnej formie ze względu na negatywny wpływ na prawa podstawowe [1]. Nie pozwólcie terrorystom wygrać poprzez nałożenie ograniczeń na nasze prawa.

Dlatego uważam, że należy:

 1. Zawęzić definicję treści terrorystycznych i ściśle zdefiniować materiały, które są niezgodne z prawem przy jednoczesnym upewnieniu się, że legalne treści nie są cenzurowane.
 2. Zaproponować dostawcom usług hostingowych możliwość wyboru środków, które będą stosować, aby uniemożliwić dostęp do treści o charakterze terrorystycznym w Internecie.
 3. Zaapelować do uczestników rozmów trójstronnych, żeby zażądali, aby polecenia związane z eliminowaniem były wydawane wyłącznie przez niezależne sądy lub organy administracyjne.
 4. Zamiast godzinnego limitu czasowego proponujemy wymagać „działania bez zbędnej zwłoki”. Takie rozwiązanie wspierałoby początkowy pomysł: duże firmy mogłyby podejmować działania w ciągu godziny, a mniejsze firmy tak szybko, jak to możliwe.

Z poważaniem,

Materiały źródłowe:

[1] Mandaty specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. promowania i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi oraz specjalnego sprawozdawcy ds. promowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas walki z terroryzmem, 3 listopada 2020 r., Dostępne pod adresem:

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25661

===

Więcej informacji

#terreg

Sign the petition

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

 • Created the largest fund for democracy groups in the EU
 • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

 • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

 • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
 • You will get the latest reports before everyone else!
 • You can follow what we are doing for your right!
 • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
  » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!