Nowe technologie i prawa człowieka

​List otwarty w sprawie art. 13 - monitorowanie i filtrowanie treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych jest niedopuszczalne

57 sygnatariuszy podpisało się pod listem otwartym do eurodeputowanych w sprawie usunięcia art. 13 z projektu dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym.

by LibertiesEU

Organizacja Liberties i grupa EDRi napisały list otwarty do eurodeputowanych, w którym proszą o wycofanie art. 13 z projektu dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym. List został podpisany przez 57 organizacji zajmujących się prawami człowieka i prawami cyfrowymi.

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, który zmusiłby serwisy internetowe, które udostępniają i przechowują treści generowane przez użytkowników (takie jak platformy służące do dzielenia się filmami i zdjęciami, a nawet blogi), do wykorzystywania specjalnego oprogramowania filtrującego. Sygnatariusze twierdzą, że proponowane zmiany doprowadzą do nadmiernego filtrowania i usuwania zamieszczonych treści oraz do stałego monitorowania aktywności użytkowników w sieci. Warunki te naruszałyby wolność słowa, wolność informacji, a także prywatność. W związku z tym, organizacje proszą posłów do Parlamentu Europejskiego o skreślenie z projektu dyrektywy art. 13.

Oto nasz list otwarty:

Szanowny Panie Przewodniczący Juncker,

Szanowny Panie Przewodniczący Tajani,

Szanowny Panie Przewodniczący Tusk,

Szanowny Panie Premierze Ratas,

Szanowny Panie Premierze Borisow,

Szanowni Ministrowie,

Szanowny Panie Pośle Voss,

Szanowny Panie Pośle Boni,

Niżej podpisani sygnatariusze reprezentują organizacje broniące praw podstawowych.

Prawa podstawowe, sprawiedliwość i praworządność są ze sobą nierozerwalnie powiązane i stanowią podstawowe wartości, na których opiera się Unia Europejska. Każda próba nieuwzględnienia tych wartości narusza wzajemne zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UE. Każda taka próba podważyłaby również zobowiązania podjęte przez Unię Europejską i rządy krajowe wobec swoich obywateli.

Artykuł 13 projektu dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym narzuca na serwisy internetowe obowiązki, których przestrzeganie nie będzie możliwe bez nakładania nadmiernych ograniczeń na prawa podstawowe obywateli.

Artykuł 13 zobowiązuje serwisy internetowe, które udostępniają i przechowują treści zamieszczane przez użytkowników, takie jak platformy służące do dzielenia się filmami i zdjęciami, a nawet blogi, do filtrowania przesyłanych plików. Artykuł 13 jest źródłem takiej niepewności prawnej, że serwisy internetowe chcące utrzymać się w branży, nie będą miały innego wyjścia niż monitorowanie, filtrowanie i blokowanie komunikacji pomiędzy obywatelami UE.

Artykuł 13 jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Dyrektywa o handlu elektronicznym (2000/31 / WE) reguluje odpowiedzialność serwisów internetowych, które umieszczają treść w imieniu swoich użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeśli serwis internetowy zostanie powiadomiony o zamieszczeniu treści naruszających zasady prawa autorskiego, musi je niezwłocznie usunąć.

Artykuł 13 zmusiłby serwisy internetowe do aktywnego monitorowania treści udostępnianych przez swoich użytkowników, co stoi w sprzeczności z zasadą, zgodnie z którą "nie ma ogólnego obowiązku monitorowania", o której mowa w dyrektywie o handlu elektronicznym. Wymóg korzystania z oprogramowania filtrującego został dwukrotnie odrzucony przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawach Scarlet Extended (C 70/10) i Netlog / Sabam (C 360/10). W związku z tym przepisy, które wymagają, aby serwisy internetowe zainstalowały takie oprogramowanie, prawie na pewno zostaną odrzucone przez Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ naruszyłoby to wymóg zachowania równowagi pomiędzy prawem własności intelektualnej a wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i wolnością słowa, jak np. otrzymywanie lub przekazywanie informacji.

Wymóg filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników za pomocą specjalnego oprogramowania naruszyłby swobodę wypowiedzi określoną w art. 11 Karty Praw Podstawowych. Jeśli serwisy internetowe będą miały obowiązek stosowania mechanizmów filtrujących w celu uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności, to będą to robić. Doprowadzi to do nadmiernego usuwania treści oraz ograniczenia z jednej strony swobody przekazywania informacji , a z drugiej strony swobody otrzymywania informacji.

Jeśli unijne prawodawstwo będzie stało w sprzeczności z Kartą Praw Podstawowych, krajowe sądy konstytucyjne prawdopodobnie nie będą brały takich przepisów pod uwagę, co może doprowadzić do anulowania dyrektywy przez Trybunał Sprawiedliwości. Tak właśnie stało się z dyrektywą o przechowywaniu danych (2006/24 / WE). Unijni prawodawcy zignorowali problemy związane z kompatybilnością przepisów z Kartą Praw Podstawowych, a w 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa jest nieważna, ponieważ narusza zawarte w Karcie regulacje.

Biorąc pod uwagę te argumenty, prosimy odpowiednich decydentów o usunięcie artykułu 13 z projektu dyrektywy.

Sygnatariusze listu:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)


Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Culture Action Europe

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet


CC: Stali przedstawiciele oraz zastępcy stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE

CC: Przewodniczący Komisji JURI oraz Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego

CC: Posłowie sprawozdawcy i eurodeputowani w Komisji JURI oraz Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego

CC: Sekretariaty Komisji JURI oraz Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego

CC: Sekretariat Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej (Copyright)

CC: Sekretariat Grupy Roboczej ds. Konkurencji

CC: Sekretariat Grupy Roboczej ds. BadańDonate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!