Demokracja i Sprawiedliwość

NGO wzywają Radę Europejską, aby wysłała "ostateczne ostrzeżenie" Węgrom i Polsce

Liberties dołączyła do grupy obrońców praw wzywających Radę Europejską, aby zajęła jasne stanowisko w sprawie wymagań i oczekiwań wobec rządów Węgier i Polski. Rada EU ma jasno zażądać działań wobec łamania praw człowieka i praworządności w tych krajach.

by Linda Ravo

Poprzez pracę niezależnych sędziów, funkcjonowanie wolnej prasy i działania organizacji chroniących praw możemy upewnić się, że nasi rządowi reprezentanci faktycznie działają na korzyść obywateli. Te instytucje informują opinię publiczną o decyzjach podejmowanych przez przywódców oraz umozliwiają ludziom organizowanie się i komunikowanie swoich obaw politykom. Upewniają się również, że rządy nie nadużywają swojej władzy i nie ograniczają indywidualnych swobód obywateli. Partie rządzące na Węgrzech i w Polsce zastraszają i uciszają te instytucje, aby móc pozostać przy władzy i zgarniać dla siebie środki publiczne, zamiast wykorzystać je na usługi publiczne, z których skorzystałoby całe społeczeństwo. Jednocześnie rządy te dokładają starań, aby ich obywatele się nie jednoczyli we wspólnej sprawie i nie zażądali wspólnie naprawy problemów gospodarczych i społecznych, które te rządy spowodowały. Oba te reżimy szerzą nienawiść wśród narodu, nastawiając ludzi przeciwko sobie i wskazując palcem na migrantów, osoby LGBTQI lub kobiety proszące o równość jako przyczyny wszelkich problemów.

Ministrowie do spraw UE ze wszystkich krajów europejskich przygotowują się do dyskusji, która odbędzie się 14 grudnia i będzie dotyczyć postępującego pogarszania się kondycji demokracji na Węgrzech i w Polsce. W związku z tym nadchodzącym posiedzeniem, Liberties wraz z grupą organizacji reprezentujących głosy naukowców, dziennikarzy i obrońców praw człowieka całej UE (w tym członków Liberties z Węgier i Polski) publikuje list otwarty wzywający rządy europejskie do odegrania swojej roli i udzielenia niezbędnej pomocy społeczeństwom Węgier i Polski w celu przywrócenia silnej demokracji i wolności obywatelskich.

UE musi wypełnić swoje zadanie

Najważniejszym celem UE jest ogólna poprawa dobrostanu jej obywateli. Dlatego wszystkie rządy krajów członkowskich zgodziły się wprowadzić konkretne standardy i instytucje nadzoru, które zapewnią, że rządy działają w najlepszym interesie całego społeczeństwa. Aby to wyegzekwować, traktaty UE przewidują możliwość nakładania sankcji na rządy, które stanowią zagrożenie dla demokracji, praworządności oraz nie respektują praw i wolności swoich obywateli.

Parlament Europejski głośno podkreślał, potępiał i wzywał inne instytucje UE do reagowania na różne działania podejmowane przez rządy Węgier i Polski, które miały doprowadzić do upadku demokracji w tych krajach. Komisja Europejska również podjęła konkretne kroki i postawiła rządy Węgier i Polski przed sądem w reakcji na długą listę ich działań niezgodnych ze standardami UE.

Jednak, jak dotąd, rządy UE obchodzą tę kwestię na paluszkach, organizując jedynie przesłuchania i debaty, które nie prowadzą do podjęcia żądnych, konkretnych działań. Sam dialog i presja otoczenia nie wystarczyły, aby spowodować jakąś poprawę. Wręcz przeciwnie - rządy Węgier i Polski poczuły się bezkarne i tym bardziej zabrały się za realizację swojego autorytarnego programu.

Czas działać!

Wesprzyj nasze kampanie chorniące demokracji Donate
Rządy UE mają dziś kolejną szansę na wykorzystanie swoich uprawnień do nakładania sankcji w celu ochrony obywateli przed reżimami, które atakują ich demokratyczne prawa i wolności. Liberties dołączyło do innych grup ochrony praw w załączonym otwartym liście wzywającym rządy UE do podjęcia działań.

Być może zainteresuje Cię również nowa edycja naszego corocznego raportu sprawdzającego kondycję demokracji w krajach UE, napisanego wspólnie z naszymi organizacjami członkowskimi. Raport ukaże się na początku 2022 roku.

Pobierz cały list otwarty tutaj.


Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!