Nowe technologie i prawa człowieka

Czy odnośniki internetowe mogą łamać prawo własności intelektualnej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że według prawa UE, to autor decyduje o publicznym udostępnianiu swoich dzieł.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Administrator szwedzkiej strony internetowej umieścił na swojej stronie odnośniki do ogólnie dostępnych artykułów. Autorzy oryginalnych artykułów twierdzili, że narusza to ich prawa własności intelektualnej, ponieważ nie wyrazili zgodę na tę publikację ich dzieł.

W tej sytuacji, szwedzki sąd wysłał zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pytając czy umieszczenie linku do treści stanowi "akt publikacji dzieła" i czy tym samym doszło do naruszenia praw autorskich.

W swoim orzeczeniu w sprawie Svensson i in., TSUE stwierdza, że umieszczanie odnośników dla nieokreślonych, ale występujących w stosunkowo dużej liczbie, odbiorców stanowi "akt publikacji dzieła". Osoba dokonująca takiego czynu, powinna pozyskać zgodę autora.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że zgoda autora jest wymagana, żeby udostępnić jego dzieło nowym odbiorcom, nie uwzględnionym podczas oryginalnej publikacji. W przypadku opisywanej sprawy, publiczność strony pozwanej była tożsama z odbiorcami strony, na której dziennikarze pierwotnie umieścili swoje prace.

Tym samym Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia praw autorskich. Osoba prowadząca stronę internetową mogła udostępnić odnośniki i przekierować swoich czytelników do prac umieszczonych na innej stronie, gdzie są powszechnie dostępne.

Trybunał rozróżnił zaistniałą sytuację od przypadków rozpowszechniania treści przeznaczonej dla ograniczonego grona odbiorców. Zgodnie z logiką Trybunału, gdyby nowi czytelnicy nie byli również oryginalnymi odbiorcami, udostępnienie im treści stanowiłoby naruszenie praw autorskich.

sprawa: C-466/12 Svensson i Inni przeciwko Retriever Sverige AB

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!