Nowe technologie i prawa człowieka

Czy odnośniki internetowe mogą łamać prawo własności intelektualnej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że według prawa UE, to autor decyduje o publicznym udostępnianiu swoich dzieł.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Administrator szwedzkiej strony internetowej umieścił na swojej stronie odnośniki do ogólnie dostępnych artykułów. Autorzy oryginalnych artykułów twierdzili, że narusza to ich prawa własności intelektualnej, ponieważ nie wyrazili zgodę na tę publikację ich dzieł.

W tej sytuacji, szwedzki sąd wysłał zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), pytając czy umieszczenie linku do treści stanowi "akt publikacji dzieła" i czy tym samym doszło do naruszenia praw autorskich.

W swoim orzeczeniu w sprawie Svensson i in., TSUE stwierdza, że umieszczanie odnośników dla nieokreślonych, ale występujących w stosunkowo dużej liczbie, odbiorców stanowi "akt publikacji dzieła". Osoba dokonująca takiego czynu, powinna pozyskać zgodę autora.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że zgoda autora jest wymagana, żeby udostępnić jego dzieło nowym odbiorcom, nie uwzględnionym podczas oryginalnej publikacji. W przypadku opisywanej sprawy, publiczność strony pozwanej była tożsama z odbiorcami strony, na której dziennikarze pierwotnie umieścili swoje prace.

Tym samym Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia praw autorskich. Osoba prowadząca stronę internetową mogła udostępnić odnośniki i przekierować swoich czytelników do prac umieszczonych na innej stronie, gdzie są powszechnie dostępne.

Trybunał rozróżnił zaistniałą sytuację od przypadków rozpowszechniania treści przeznaczonej dla ograniczonego grona odbiorców. Zgodnie z logiką Trybunału, gdyby nowi czytelnicy nie byli również oryginalnymi odbiorcami, udostępnienie im treści stanowiłoby naruszenie praw autorskich.

sprawa: C-466/12 Svensson i Inni przeciwko Retriever Sverige AB

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!