Monitoring UE

​Po raz pierwszy większość Estończyków popiera związki partnerskie osób LGBT

Przeprowadzone w Estonii badanie dotyczące stosunku wobec osób LGBT pokazuje, że sytuacja w kraju w ostatnich latach uległa poprawie. Po raz pierwszy osoby sprzeciwiające się ustawie o związkach partnerskich są w mniejszości.

prez Estonian Human Rights Centre
Image Source: Ezequiel Coelho: Equal (Flickr.com)

Więcej osób akceptuje homoseksualizm i wspiera ochronę osób LGBT

W porównaniu z wynikami poprzednich badań, więcej respondentów podziela opinię, że osoby LGBT powinny być chronione przed dyskryminacją w miejscach pracy, w systemie edukacji oraz jeśli chodzi o dostęp do produktów i usług. Liczba osób popierających ustawę o partnerstwie cywilnym wzrosła, osiągając 49 proc.

41 proc. osób w wieku powyżej 14 lat akceptuje, a 16 proc. zdecydowanie akceptuje homoseksualizm. W porównaniu z wcześniejszymi ankietami stosunek do społeczności LGBT nie zmienił się drastycznie, chociaż obecnie więcej osób uważa homoseksualizm za w pełni akceptowalny (+ 2-7 proc.), a mniej postrzega go jako niedopuszczalny (- 4-6 proc.). Wśród osób, które używają języka estońskiego jako języka ojczystego, 41 proc. zgadza się z twierdzeniem, że przyjęcie ustawy o partnerstwie cywilnym było ważnym krokiem w zapewnieniu równego traktowania i w przestrzeganiu praw człowieka w Estonii. 29 proc. osób posługujących się innym językiem zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Kari Käsper, dyrektor wykonawczy Estońskiego Centrum Praw Człowieka, skomentował wyniki, mówiąc: “Po raz pierwszy przeciwnicy ustawy o partnerstwie cywilnym są w wyraźnej mniejszości. Można się było tego spodziewać, biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach, w których ludzie zdali sobie sprawę z tego, że prawna regulacja związków partnerskich osób tej samej płci nie przynosi żadnych negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa.”

Różne grupy społeczne przyjmują różne postawy

Kobiety, zwłaszcza te w wieku 20-29 lat, ogólnie uznają homoseksualizm za bardziej akceptowalny. Innymi grupami, które bardziej akceptują homoseksualizm są rodowici Estończycy, osoby o wyższym poziomie wykształcenia, o wyższym statusie społecznym, które lepiej zarabiają i mieszkają w Tallinie i południowej Estonii. Grupy, które uważają homoseksualizm za mniej akceptowalny, to mężczyźni, w wieku powyżej 60 lat, osoby posługujące się językiem obcym oraz osoby mieszkające w okręgu Ida-Virumaa i regionach z większą liczbą małych miast. Podczas gdy 59 proc. rdzennych Estończyków zgadza się z rejestracją związków cywilnych partnerów tej samej płci, wśród społeczności rosyjskojęzycznej jest to tylko 26 proc. Między tymi grupami istnieje również duża przepaść, jeżeli chodzi o ich stosunek do akceptacji małżeństw osób tej samej płci (45 proc. vs. 22 proc.).

W porównaniu z wcześniejszymi ankietami, respondenci uważają, że homoseksualizm jest teraz bardziej akceptowany w estońskim społeczeństwie. Podczas gdy rdzenni Estończycy najczęściej akceptują homoseksualizm, wśród Rosjan jest więcej osób, które uważają, że homoseksualizm jest całkowicie nie do przyjęcia (42 proc.). Opinie te w coraz większym stopniu ulegają polaryzacji. Te różnice prawdopodobnie wynikają z różnicy przestrzeni informacyjnych i medialnych (Rosjanie w Estonii częściej oglądają rosyjskie media) oraz z różnicy w skali postaw zachowawczych, biorąc pod uwagę, że osoby rosyjskiego pochodzenia wydają się być bardziej religijne.

Kontakty osobiste, media i rodzina przyczyniają się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych

Wydaje się, że ludzie mają coraz większy kontakt z osobami LGBT. 3 proc. respondentów stwierdziło, że członek ich społeczności lub rodziny identyfikuje się ze społecznością LGBT, podczas gdy 14 proc. stwierdziło, że w ich gronie znajomych są osoby LGBT, a 16 proc., że mają kolegów LGBT. Głównymi źródłami informacji, które tworzą pozytywne nastawienie do homoseksualizmu, są tradycyjne media (50 proc.), następnie opinie przyjaciół, rodziny i krewnych (45 proc.) oraz internet (39 proc.) i bezpośredni kontakt z takimi osobami w szkole lub w miejscu pracy (31%). Jak pokazuje badanie, dużą rolę w kształtowaniu bardziej pozytywnych i otwartych postaw odegrały również kampanie społeczne.

Kristel Rannaääre, dyrektor generalna estońskiego stowarzyszenia LGBT, podkreśliła ważną rolę, jaką w zmianie postaw odegrał bezpośredni kontakt z tą społecznością. “Często sprzeciw wobec idei LGBT wynika z braku rzetelnych informacji i z błędnego osądu. W naszej pracy widzimy, że gdy ktoś otrzymuje prawdziwe informacje, to wraz ze wzrostem wiedzy takiej osoby poprawia się również jej postawa i otwartość. Zauważamy także, że ludzie, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami LGBT, są bardziej otwarci i chcą lepiej zrozumieć tę społeczność.”

Ankieta dotycząca stosunku wobec społeczności LGBT jest przeprowadzona od 2012 r. przez Market Research AS na zlecenie Estońskiego Centrum Praw Człowieka. Najnowsza ankieta była czwartą z rzędu, a kierowała nią Liis Grünberg, kierowniczka badawcza Market Research AS.