Nowe technologie i prawa człowieka

Organizacja charytatywna na rzecz bezdomnych laureatem nagrody Régine Orfinger-Karlin za rok 2014

Nagroda Régine Orfinger-Karlin za rok 2014 została przyznana grupie "Les Morts de la Rue” (Martwi Ulicy) na uroczystości z udziałem Françoise Tulkens, byłego wiceprzewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

prez Belgian League of Human Rights

Od 1996 roku co dwa lata, Liga Praw Człowieka (LDH), przedstawia w Światowy Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia, laureatów nagrody Régine Orfinger-Karlin.

Poprzez przyznanie nagrody, LDH uznaje pracę danej osoby lub organizacji na rzecz ochrony i wsparcia grup najbardziej narażonych (jak dzieci, cudzoziemcy, osoby pobierające świadczenia socjalne, chorzy psychicznie), podkreślając konieczność przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka. LDH zapewnia zwycięzcy znacznie finansowanie działań lub projektu zainicjowanego w 2013 lub 2014 roku.

Stowarzyszenie Hart Boven Hard, grupa Les Morts de la Rue oraz burmistrz Brukseli, Yvan Mayeur, to trójka nominowanych do nagrody za rok 2014.

LDH przyznało nagrodę grupie Les Morts de la Rue za jej wysiłki na rzecz zapewnienia godnego pożegnania zmarłym bezdomnym.

Grupa, powstała 10 lat temu, zrzesza stowarzyszenia oraz ludzi, którzy byli bezdomni. Ich praca skupia się na gromadzeniu informacji o zgonach ludzi bezdomnych, informowaniu znajomych i krewnych zmarłego i zapewnianiu godnego pochówku. Les Morts de la Rue co roku organizuje także ceremonię, by wspólnie uczcić wszystkich tych, którzy odeszli.

Grupa ta przywraca godność ludziom bezdomnym, którzy umierają na ulicy i potępia nierówność w obliczu śmierci. Jej głównym zadaniem jest organizacja indywidualnych pogrzebów we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W 2006 roku zaś, w brukselskim ratuszu, odbyła się po raz pierwszy coroczna ceremonia upamiętniająca zmarłych. Uroczystość ta jest ważnym wydarzeniem dla rodziny, znajomych i pracowników socjalnych, którzy znali tych, którzy odeszli, ale także dla samych bezdomnych.

Komunikat prasowy Les Morts de la Rue można przeczytać tutaj.