Nowe technologie i prawa człowieka

Kraje UE powinny przyspieszyć usuwanie z sieci materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci

Państwa członkowskie muszą zwalczać nowe formy internetowych przestępstw, takich jak zemsta pornograficzna i seksualny szantaż, poprzez pełne wdrożenie dyrektywy z 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania...

prez LibertiesEU

Państwa członkowskie muszą zwalczać nowe formy internetowych przestępstw, takich jak zemsta pornograficzna i seksualny szantaż, poprzez pełne wdrożenie dyrektywy z 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci. Za jej wdrożeniem zagłosowała już Komisja Wolności Obywatelskich PE. Posłowie chcą zapewnić lepszą współpracę transgraniczną w zakresie wymiany informacji na temat przestępców seksualnych i wzmocnienia współpracy w celu zwalczania handlu ludźmi i przemytu dzieci.