Nowe technologie i prawa człowieka

Liga Praw Człowieka wysłała shadow report do Komitetu do spraw Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych

Głównym problemem w Czechach pozostają prawa nieletnich - nierówność w dostępie do wykształcenia i opieki zdrowotnej.

by The League of Human Rights

Na przełomie kwietnia i maja Komitet zajmie się drugim okresowym raportem Czech dotyczącym wprowadzania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Jako wynik prac, przedstawi rekomendacje dla Czech.

Shadow report skupia się przede wszystkim na prawach dzieci poniżej 15 roku życia podczas spraw karnych i w dostępie do opieki medycznej (szczepienia, porody domowe i kolejek do lekarzy w szpitalach państwowych).

Wzywamy Komitet do zwrócenia uwagi na to, że jednym z gwarantów realizacji praw dzieci do specjalnej ochrony jest prawo do postępowania karnego (dostosowanego do wieku dziecka) dla podejrzanych dzieci. Przede wszystkim, taki rodzaj postępowania, w którym nie każde podejrzenie kończy się przed sądem (co dzieje się teraz w przypadku dzieci poniżej 15 roku życia). Ponadto, zapewnienie dzieciom dostatecznych gwaracnji przeciwko złemu traktowaniu (na przykład ze strony władz prowadzących postępowanie), głównie dostęp do obowiązkowej pomocy prawnej.

Ponadto przesłaliśmy Komitetowi drugi raport, stworzony we współpracy z Europejskim Centrum Praw Romów i Centrum Obrony Osób z Upośledzeniami. Krytykujemy w nim - między innymi - niezdolność państwa do zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do wykształcenia.

We have sent to the same Committe another report, together with ERRC and MDAC, in which, among others, is the inability of the state to ensure the equal access to education for all children criticized.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!