Nowe technologie i prawa człowieka

Liga Praw Człowieka wysłała shadow report do Komitetu do spraw Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych

Głównym problemem w Czechach pozostają prawa nieletnich - nierówność w dostępie do wykształcenia i opieki zdrowotnej.

by The League of Human Rights

Na przełomie kwietnia i maja Komitet zajmie się drugim okresowym raportem Czech dotyczącym wprowadzania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Jako wynik prac, przedstawi rekomendacje dla Czech.

Shadow report skupia się przede wszystkim na prawach dzieci poniżej 15 roku życia podczas spraw karnych i w dostępie do opieki medycznej (szczepienia, porody domowe i kolejek do lekarzy w szpitalach państwowych).

Wzywamy Komitet do zwrócenia uwagi na to, że jednym z gwarantów realizacji praw dzieci do specjalnej ochrony jest prawo do postępowania karnego (dostosowanego do wieku dziecka) dla podejrzanych dzieci. Przede wszystkim, taki rodzaj postępowania, w którym nie każde podejrzenie kończy się przed sądem (co dzieje się teraz w przypadku dzieci poniżej 15 roku życia). Ponadto, zapewnienie dzieciom dostatecznych gwaracnji przeciwko złemu traktowaniu (na przykład ze strony władz prowadzących postępowanie), głównie dostęp do obowiązkowej pomocy prawnej.

Ponadto przesłaliśmy Komitetowi drugi raport, stworzony we współpracy z Europejskim Centrum Praw Romów i Centrum Obrony Osób z Upośledzeniami. Krytykujemy w nim - między innymi - niezdolność państwa do zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do wykształcenia.

We have sent to the same Committe another report, together with ERRC and MDAC, in which, among others, is the inability of the state to ensure the equal access to education for all children criticized.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!