Nowe technologie i prawa człowieka

Komitet doradzy RE ds. mniejszości odwiedził Hiszpanię

Komitet Doradczy Rady Europy ds. Konwencji Ramowej na rzecz Ochrony Mniejszości Narodowych odwiedził w lipcu Hiszpanię w celu zbadania postępów w implementacji Konwencji. Jedną ze spraw wymagających szybkiej reakcji...

by Rights International Spain

Komitet Doradczy Rady Europy ds. Konwencji Ramowej na rzecz Ochrony Mniejszości Narodowych odwiedził w lipcu Hiszpanię w celu zbadania postępów w implementacji Konwencji. Jedną ze spraw wymagających szybkiej reakcji wg. rekomendacji z 2013 roku było "wyeliminowanie profilowania etnicznego stosowanego przez policję". Podczas wizyty, członkowie komitetu spotkali się z władzami i społeczeństwem obywatelskim, które wykazało, że Hiszpania nie dokonała żadnych znaczących kroków prowadzących do zlikwidowania dyskryminacyjnych praktyk policji. Komitet opublikuje wnioski z wizyty na początku 2015 roku.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!