Nowe technologie i prawa człowieka

Utworzenie demokratycznego, uczciwego i innowacyjnego społeczeństwa cyfrowego wymaga od UE ochrony praw użytkowników

Organizacje zajmujące się prawami człowieka i prawami cyfrowymi wydały wspólne oświadczenie, w którym wezwały Komisję Europejską do uznania praw człowieka za kwestie priorytetową dla dużych platform internetowych.

prez Eva Simon

Nasz ekosystem internetowy jest obecnie kontrolowany przez kilka dużych platform internetowych. Oznacza to, że działają one nie tylko jako strażnicy ekonomiczni, ale także jako strażnicy podstawowych praw użytkowników. Komisja Europejska może upewnić się, że platformy będą zobowiązane przestrzegać naszych podstawowych praw.

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne, aby dokonać przeglądu narzędzi regulacyjnych i sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed dużymi platformami internetowymi. Liberties wraz z innymi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i prawami cyfrowymi przedłożyły Komisji wspólne oświadczenie.

Modele biznesowe i warunki świadczenia usług gigantów technologicznych określają prawa ich użytkowników do prywatności, ochrony danych i wolności wypowiedzi. Ich modele biznesowe dotyczące gromadzenia danych oraz ochrony i dystrybucji treści kształtują nasz sposób myślenia, określają, w jakiego rodzaju debatach uczestniczymy, a także wpływają na sposób głosowania.

Zachowanie tych platform i ich wpływ na prawa podstawowe to dla UE poważne wyzwanie. Komisja powinna wykorzystać swoje uprawnienia ustawodawcze do ustanowienia zasad na rzecz demokratycznego, sprawiedliwego, innowacyjnego i opartego na prawach podstawowych europejskiego społeczeństwa cyfrowego.

Przeczytaj naszą analizę.