Demokracja i Sprawiedliwość

Komisja Europejska złożyła pozew przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy przyjętych niedawno przepisów antyimigracyjnych

KE skierowała przeciwko Węgrom sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów imigracyjnych i azylowych i wdrożyła procedurę o naruszenie prawa w sprawie pakietu ustaw “Stop Soros"

prez György Folk

Polityka migracyjna węgierskiego rządu zostanie poddana kontroli, po tym, jak Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że skierowała przeciwko Węgrom sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów imigracyjnych i azylowych.

Niezależnie od tego KE wysłała do rządu w Budapeszcie wezwanie do usunięcia uchybienia, co stanowi pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z tzw. pakietem ustaw Stop Soros, prawem, które penalizuje działania nakierowane na wsparcie migrantów, utrudnia dostęp do składania wniosków o azyl i wprowadza kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl. Takie wezwanie stanowi pierwszy krok formalnej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniem prawa UE. Władze Węgier mają dwa miesiące na odpowiedź.

W czerwcu, zanim węgierski parlament głosował nad pakietem ustaw Stop Soros, Komisja Wenecka Rady Europy zaapelowała do węgierskiego rządu, by nie przyjmował nowych przepisów bez uprzedniego uwzględnienia wstępnych zaleceń Komisji. Mimo to węgierski rząd nie czekał na ostateczne zalecenia Komisji Weneckiej i kilka dni później przyjął pakiet ustaw. W swojej analizie Komisja stwierdziła, że przepisy naruszają prawo do wolności zrzeszania się i wolności wypowiedzi i powinny zostać uchylone.

Długi spór

Węgierskie prawo azylowe podlega kontroli Komisji Europejskiej od grudnia 2015 r., kiedy to w Brukseli rozpoczęto procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Po kilku wymianach zdań między Komisją Junckera a rządem Viktora Orbána, w grudniu 2017 r. Komisja skierowała do Węgier uzasadnioną opinię.

Na podstawie odpowiedzi otrzymanej od węgierskiego rządu, KE stwierdziła, że nadal nie podjęto żadnych działań w kwestii zgłoszonych obaw i zdecydowała się pozwać Węgry do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – co stanowi ostatni etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Co niepokoi UE w nowych przepisach azylowych:

  • Węgierskie przepisy są niezgodne z prawem UE.
  • Zezwalanie na składanie wniosków o azyl tylko w strefach tranzytowych, do których dostęp ma ograniczona liczba osób i po zbyt długim oczekiwaniu, jest niezgodne z unijnymi procedurami azylowymi.
  • Węgierskie prawo nie przestrzega maksymalnego okresu 4 tygodni, w którym można przetrzymywać kogoś w ośrodku tranzytowym.
  • Węgry nie zapewniają skutecznego dostępu do procedur azylowych, ponieważ migranci są eskortowani przez granicę, nawet jeśli chcą ubiegać się o azyl.
  • Węgry ignorują dyrektywę UE w sprawie warunków przyjmowania, ponieważ często stosują bezterminowe przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl w strefach tranzytowych.
  • Węgierska ustawa nie jest zgodna z unijną dyrektywą dotyczącą powrotów, ponieważ nie zapewnia wydania decyzji o powrocie imigranta indywidualnie.

Co niepokoi w pakiecie ustaw Stop Soros:

  • KE jest zaniepokojona, ponieważ przepisy ograniczają wolności jednostki przez uniemożliwianie zbliżania się do stref tranzytowych na granicach Węgier, gdzie przebywają osoby ubiegające się o azyl.
  • Za pomoc osobom w składaniu wniosków o azyl grozi kara do roku pozbawienia wolności.
  • Ustawa nadmiernie ogranicza korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE.