Nowe technologie i prawa człowieka

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy krytykuje sytuację imigrantów o nieuregulowanym statusie w Holandii

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muižnieks, jest zdania, że imigranci o nieuregulowanym statusie w Holandii znajdują się w próżni prawnej. Sytuację tę należy pilnie rozwiązać, jak twierdzi Muižnieks,...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muižnieks, jest zdania, że imigranci o nieuregulowanym statusie w Holandii znajdują się w próżni prawnej. Sytuację tę należy pilnie rozwiązać, jak twierdzi Muižnieks, wzywając do ludzkiego podejścia do tej kwestii, zgodnego ze standardami praw człowieka. Imigranci powinni móc zostać w Holandii, jeśli powrót do swoich krajów okazuje się być bardzo trudny lub wręcz niemożliwy. Komisarz z zadowoleniem przyjął działania holenderskiego rządu, polegające na wydaniu zezwolenia na pobyt dla części z takich imigrantów, w tym dzieci.