Nowe technologie i prawa człowieka

Komisja Europejska przychyla się do wniosku o większą przejrzystość podczas tworzenia wytycznych w zakresie prawa autorskiego

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Liberties o większą przejrzystość i zgodziła się udostępnić projekt wytycznych dotyczących wdrażania dyrektywy o prawach autorskich członkom dialogu z zainteresowanymi stronami.

by Eva Simon

Wyrażając zgodę na podzielenie się wytycznymi, Dyrektor Generalny Roberto Viola napisał, że uczestnicy dialogu z zainteresowanymi stronami „mają moje zapewnienie, że skonsultujemy się z Państwem przed przyjęciem wytycznych” oraz że szczegóły i harmonogram tych konsultacji “zostaną wkrótce ustalone i przekazane do Państwa informacji.”

Tło

W styczniu Liberties i 42 inne organizacje zajmujące się prawami podstawowymi i prawami cyfrowymi oraz wspólnota wiedzy wysłały list otwarty do Komisji Europejskiej, wzywając, w duchu lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości, do udostępnienia projektu wytycznych w celu opracowania odpowiednich przepisów dotyczących filtrów treści i ochrony wolności słowa.

Komisja Europejska zorganizowała dialogi z zainteresowanymi stronami, w ramach których platformy internetowe, właściciele praw autorskich, organizacje tworzone przez użytkowników oraz organizacje praw podstawowych i praw cyfrowych spotykają się i omawiają najlepsze praktyki współpracy między platformami internetowymi a właścicielami praw autorskich.

Z punktu widzenia praw człowieka najważniejszym zadaniem jest znalezienie równowagi między prawami podstawowymi a prawami autorskimi. Art. 17 dyrektywy (wcześniej art. 13) reguluje kwestie związane z nowym systemem odpowiedzialności platform internetowych, filtrami treści i umowami pomiędzy właścicielami praw autorskich a platformami internetowymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń wynikających z artykułu 17 dla wolnego i otwartego Internetu, przeczytaj ten artykuł.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!