Nowe technologie i prawa człowieka

Komisja Europejska przychyla się do wniosku o większą przejrzystość podczas tworzenia wytycznych w zakresie prawa autorskiego

Komisja Europejska przychyliła się do wniosku Liberties o większą przejrzystość i zgodziła się udostępnić projekt wytycznych dotyczących wdrażania dyrektywy o prawach autorskich członkom dialogu z zainteresowanymi stronami.

prez Eva Simon

Wyrażając zgodę na podzielenie się wytycznymi, Dyrektor Generalny Roberto Viola napisał, że uczestnicy dialogu z zainteresowanymi stronami „mają moje zapewnienie, że skonsultujemy się z Państwem przed przyjęciem wytycznych” oraz że szczegóły i harmonogram tych konsultacji “zostaną wkrótce ustalone i przekazane do Państwa informacji.”

Tło

W styczniu Liberties i 42 inne organizacje zajmujące się prawami podstawowymi i prawami cyfrowymi oraz wspólnota wiedzy wysłały list otwarty do Komisji Europejskiej, wzywając, w duchu lepszych uregulowań prawnych i przejrzystości, do udostępnienia projektu wytycznych w celu opracowania odpowiednich przepisów dotyczących filtrów treści i ochrony wolności słowa.

Komisja Europejska zorganizowała dialogi z zainteresowanymi stronami, w ramach których platformy internetowe, właściciele praw autorskich, organizacje tworzone przez użytkowników oraz organizacje praw podstawowych i praw cyfrowych spotykają się i omawiają najlepsze praktyki współpracy między platformami internetowymi a właścicielami praw autorskich.

Z punktu widzenia praw człowieka najważniejszym zadaniem jest znalezienie równowagi między prawami podstawowymi a prawami autorskimi. Art. 17 dyrektywy (wcześniej art. 13) reguluje kwestie związane z nowym systemem odpowiedzialności platform internetowych, filtrami treści i umowami pomiędzy właścicielami praw autorskich a platformami internetowymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń wynikających z artykułu 17 dla wolnego i otwartego Internetu, przeczytaj ten artykuł.