Kursy i szkolenia

Jak mówić o profilowaniu etnicznym: Przewodnik dla działaczy

Ten przewodnik jest przeznaczony dla działaczy, którzy chcą pozyskać poparcie społeczne na rzecz zakazu profilowania etnicznego.

by Israel Butler

Co ten przewodnik oferuje?

Wśród proponowanych narzędzi przewodnik podaje między innymi dwa sposoby prowadzenia narracji, które aktywiści mogą wykorzystać podczas opracowywania materiałów komunikacyjnych do swoich kampanii. Sposoby narracji kształtują sposób myślenia ludzi: co uważamy za wartościowe, jak powinien wyglądać świat, jakie sytuacje należy uznać za problematyczne i co powinniśmy zrobić, by je rozwiązać. Którakolwiek z narracji, która zdominuje publiczną debatę, staje się „zdroworozsądkowym” sposobem myślenia. Pobierz cały przewodnik tutaj.

Wyzwanie: autorytarne władze wiedzą jak manipulować postrzeganiem poprzez sposoby narracji

Działacze pracujący na rzecz zakazu profilowania etnicznego muszą stawić czoła przeciwnikom biegłym w technikach narracyjnych, perswazyjnych i manipulacyjnych. Rządy o skłonnościach autorytarnych, wspomagane przez część mediów, rozpowszechniają informacje, które zostały starannie opracowane tak, by podsycać publiczne niepokoje. Ci politycy wykorzystują rasizm w celach strategicznych, aby zwracać wyborców przeciwko sobie na tle rasowym poprzez utrwalanie fałszywych stereotypów przedstawiających pewne mniejszości etniczne jako stanowiące zagrożenie. Następnie przekonują swoich wyborców, że zaakceptowanie profilowania etnicznego może zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Pobierz cały przewodnik tutaj

Status quo: działacze zazwyczaj nie formułują debaty na nowo

Aktywiści działający na rzecz zmian mogą zdobyć opinię publiczną tylko wtedy, gdy skupią się na opracowaniu nowej narracji podkreślającej naszą wspólną wizję tego, jak powinno wyglądać życie. Jednak często, aby doprowadzić do zakazu profilowania etnicznego, koncentrują oni swoje argumenty na trzech głównych przesłankach, które nie zmieniają dominujących narracji. Po pierwsze, że profilowanie powinno być zakazane ze względu na szkody, jakie wyrządza mniejszościom etnicznym. Po drugie, że powinno zostać zakazane, ponieważ opiera się na błędnym założeniu, że poziom przestępczości nie jest taki sam w całym społeczeństwie. Po trzecie, profilowanie etniczne jest nieefektywne i niebezpieczne, ponieważ odciąga zasoby policji od prawdziwych podejrzanych. Pobierz cały przewodnik tutaj

Problem: stosowane argumenty nie są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu szerokiego poparcia społecznego

Niektóre z tych argumentów mogą być przekonujące dla osób stojących już po stronie działaczy. A czynnik skuteczności może wzbudzić zainteresowanie szczególnie w przypadku sił policyjnych. Niestety nie zyskają raczej szerszego poparcia społecznego dla wprowadzenia zakazu. Dzieje się tak z trzech powodów. Po pierwsze, argumenty o krzywdzie mniejszości etnicznych mogą wzbudzać sympatię, która mobilizuje dotychczasowych zwolenników. Aby jednak poruszyć większą liczbę ludzi, działacze muszą pobudzać empatię, podkreślając nasze wspólne człowieczeństwo i wspólny los. Po drugie, argumenty oparte na faktach na temat poziomu przestępczości mogą zostać odrzucone przez szerszą publiczność, ponieważ są sprzeczne ze stereotypami, w które wierzą. Po trzecie, argumenty o skuteczności skupiają się wokół wizji świata, w której społeczeństwo jest miejscem niebezpiecznym, pełnym przestępczości, a to z kolei skłania ludzi do popierania ograniczeń swobód obywatelskich. Pobierz cały przewodnik tutaj

Alternatywne narracje sposobem na przyszłe działanie

Ten przewodnik oferuje działaczom dwie alternatywne narracje, na których mogą zbudować swoje komunikacje. Narracja społeczności podkreśla solidarność i wzajemne powiązania. Zachęca opinię publiczną do skupienia się na tym, jak chcą, żeby wyglądały ich sąsiedztwa i na roli policji w budowaniu tych społeczności. Narracja oparta na wolności i szacunku odwołuje się z kolei do samostanowienia i godności. Wzbudza w odbiorcach przekonanie, że jednostki powinny mieć swobodę decydowania o swoim życiu i powinny być traktowane z szacunkiem przez policję. Oddalając narrację od konceptów bezpieczeństwa w stronę idei wspólnoty lub wolności, działacze mogą skłonić swoich odbiorców do zastanowienia się nad rolą policji w urzeczywistnianiu tych alternatywnych wartości.

Help us fight for your rights. Donate
Przewodnik oferuje również czytelnikom wprowadzenie w potencjalne kanały komunikacyjne, pośród których będą musieli się poruszać oraz techniki prezentowania skomplikowanych pojęć, takich jak choćby rasizm strukturalny. Porady zawarte w przewodniku są oparte na badaniach nauk kognitywnych i działaczy zajmujących się przyczynami progresywnymi.

Polecamy również działaczom zajmującym się profilowaniem rasowym sprawdzenie przewodnika opublikowanego przez Open Society Justice Initiative: ‘Challenging ethnic profiling in Europe: A guide for campaigners and organisers’, 2021

Pobierz cały przewodnik Liberties tutaj

Wcześniejsze przewodniki w Liberties:

Jak rozmawiać o prawach człowieka podczas COVID-19

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!