Nowe technologie i prawa człowieka

Holenderski rząd pracuje nad czarną listą głosicieli nienawiści

Na zlecenie holenderskiego rządu, krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa i walki z terroryzmem pracuje nad wiążącą prawnie listą głosicieli nienawiści, którzy są objęci obowiązkiem wizowym i stanowią zagrożenie dla...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Image: Kilgub - CC content

Na zlecenie holenderskiego rządu, krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa i walki z terroryzmem pracuje nad wiążącą prawnie listą głosicieli nienawiści, którzy są objęci obowiązkiem wizowym i stanowią zagrożenie dla “bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego i/lub stosunków międzynarodowych”. Ci, którzy znajdą się na liście, nie dostaną wizy na wjazd do Holandii, a wizy już wydane zostaną cofnięte. Na listę trafić można za głoszenie nietolerancji lub podżeganie przeciwko integracji i demokracji. Odbiegające od normy idee nie są same w sobie powodem do odmowy wjazdu do kraju.