Nowe technologie i prawa człowieka

Holenderski parlament zaniepokojony faktem podsłuchiwania prawników

Kilka holenderskich partii politycznych zgłosiło ministrowi spraw wewnętrznych swoje zastrzeżenia do Komisji, która monitoruje zakładanie podsłuchu prawnikom przy rozmowach z klientami. Do momentu przyjęcia nowego...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
(Image: Graham Holliday - Flickr/CC content)

Kilka holenderskich partii politycznych zgłosiło ministrowi spraw wewnętrznych swoje zastrzeżenia do Komisji, która monitoruje zakładanie podsłuchu prawnikom przy rozmowach z klientami. Do momentu przyjęcia nowego prawa, zgodnie z zeszłorocznym orzeczeniem sądu, niezależny organ powinien badać, czy służby bezpieczeństwa mają pozwolenie na podsłuchiwanie prawników. Holenderskie Stowarzyszenie Prawników (Orde van Advocaten) wysłało list do parlamentu wyrażając zaniepokojenie niezależnością komisji. jeden z jej członków jest jednocześnie szefem nadzoru w służbach wywiadowczych.