Nowe technologie i prawa człowieka

Apel do holenderskiego rządu o zakończenie stosowania systemu profilowania ryzyka SyRI

Największy związek zawodowy w Holandii, FNV, dołącza do koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego i apeluje do władz Holandii, aby zaprzestały stosowania systemu profilowania ryzyka SyRI.

by PILP

17 lipca 2018 r. FNV ogłosił, że wraz z koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego przyłącza się do procedury mającej zakończyć funkcjonowanie systemu profilowania ryzyka, zainicjowanej w ramach projektu Public Interest Litigation Project (PILP) Holenderskiego Komitetu Prawników ds. Praw Człowieka.

Za SyRI odpowiedzialny jest minister ds. zatrudnienia i spraw społecznych, a sam system ma zapobiegać oszustwom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i oszustwom podatkowym.

W tym celu łączy się i analizuje duże ilości danych osobowych z różnych rządowych baz danych.

Dane są następnie wykorzystywane do generowania profili ryzyka setek tysięcy obywateli, a w niektórych przypadkach do sporządzania tzw. "raportów ryzyka", które mają na celu ujawnienie zwiększonego ryzyka zaistnienia niezgodnego z prawem zachowania lub nieprzestrzegania prawa pracy.

Odbywa się to bez ujawniania informacji, na temat tego, jakie dane są wykorzystywane, jakie analizy są przeprowadzane i co sprawia, że dany obywatel jest niebezpieczny.

Niepokojący problem

Wiceprezes FNV Kitty Jong ostrzegł o braku przejrzystości wokół stosowania systemu SyRI.

"SyRI może łączyć ze sobą wszystkie rodzaje rządowych baz danych i wykorzystuje dane osobowe, które obywatele udostępnili w zupełnie innych celach. Tak jest od 2008 r., ale to, jak działa system i kto jest poddawany profilowaniu, pozostaje tajemnicą, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej niepokojący problem i poważne naruszenie prywatności obywateli. Zarówno Rada Stanu, jak i Holenderski Urząd ds. Ochrony Danych wyraziły się krytycznie wobec systemu SyRI, ale rząd o to nie dba".

Rosnąca kontrola za pomocą takiego podejrzanego mechanizmu niszczy zaufanie obywatela do rządu i ma negatywny wpływ na gotowość udzielenia władzom informacji.

Z tego powodu SyRI stanowi fundamentalne zagrożenie dla praworządności.

"Państwo nigdy nie było w stanie wykazać konieczności wdrożenia SyRI" – dodaje Jong. "Obywatele nie są informowani o tym, w jaki sposób przetwarzane są ich dane i dlatego nie mogą się temu sprzeciwić."

Nieufność wobec obywatela

Brakuje również niezależnego systemu nadzoru. Badania pokazują, że wiele z dotychczasowych projektów SyRI było wycelowanych w beneficjentów świadczeń.

Na przykład w 2013 r., w ramach projektu SyRI, powiązano dane 119 tys. osób otrzymujących świadczenia.

"FNV od dawna niepokoi się o to, jak traktowane są osoby na zasiłkach" –mówi Jong. "Regularnie słyszymy od osób, które ubiegają się o zasiłek, że są traktowane jak przestępcy. Sprawdzane są całe dzielnice. Rząd ma nieograniczoną władzę i może gromadzić i przechowywać wszystkie dostępne dane o każdym obywatelu i to bez żadnego powodu. Nieufność wobec obywateli jest bezpodstawna."

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!