Nowe technologie i prawa człowieka

​Hiszpania musi zadbać o ochronę zdrowia i praw więźniów

Koronawirus ma ogromny wpływ na zdrowie i prawa osób przebywających w hiszpańskich więzieniach. Dziesiątki organizacji skierowały do władz Hiszpanii pismo, w którym wyrażają swoje obawy związane z obecną sytuacją.

prez Rights International Spain

W wyniku inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Praw Człowieka w Andaluzji (ADPHA), hiszpańskie organizacje, w tym Rights International Spain, wysłały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sekretariatu Generalnego Instytucji Penitencjarnych pismo, w którym wyraziły swoje zaniepokojenie obecną sytuacją i podkreśliły potrzebę „przyjęcia pilnych środków, aby z jednej strony zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w więzieniach, a z drugiej zagwarantować podstawowe prawa przysługujące osobom pozbawionym wolności”.

Środki humanitarne są koniecznością; osoby najbardziej zagrożone powinny zostać wypuszczone

W dokumencie organizacje wzywają do podjęcia „szeregu pilnych działań w celu zapewnienia podstawowych praw przysługujących osobom pozbawionym wolności” i przypominają, że „nieodpowiednia służba medyczna w więzieniach może doprowadzić do nieludzkiego lub poniżającego traktowania”. Sygnatariusze wskazują, że „mogą zaistnieć sytuacje, w których prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych wymaga przyjęcia specjalnych środków humanitarnych, takich jak zwolnienie lub areszt domowy”. Organizacje zwracają uwagę na fakt, że „w naszym systemie prawnym istnieją środki alternatywne wobec pozbawienia wolności dla osób chorych lub starszych”.

Potrzeba więcej personelu medycznego

Bardzo ważne jest również „pilne zwiększenie liczby personelu medycznego w więzieniach” oraz „odizolowanie osób dotkniętych koronawirusem w placówkach medycznych, a nie w więziennych celach”. Organizacje wzywają również do „natychmiastowego zwolnienia ciężko chorych więźniów oraz osób powyżej 70. roku życia, ponieważ znajdują się one w grupie podwójnego ryzyka”, a także do zwolnienia osób przebywających w areszcie tymczasowym i ustanowienie w razie potrzeby innych form kontroli. Kolejny wniosek dotyczy komunikacji między więźniami i ich rodzinami. Organizacje apelują o wprowadzenie „bezpłatnych połączeń telefonicznych i zwiększenie możliwości komunikacji ustnej”.

Potrzebne są połączenia wideo, ponieważ wszystkie wizyty zostały odwołane

Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że zawiesza wszelkie formy kontaktu z więźniami. W odpowiedzi organizacje stwierdziły: „sprzeciwiamy się temu i domagamy się niezwłocznego dostępu do systemu połączeń wideo we wszystkich więzieniach, tak aby więźniowie mogli się kontaktować z osobami, z którymi zwykle się komunikują”.