Nowe technologie i prawa człowieka

Hiszpania legalizuje automatyczne zawracanie cudzoziemców

10 grudnia - w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muižnieks, opublikował oświadczenie ostrzegające hiszpańskie władze, że planowana przez nich nowelizacja legalizująca...

prez Rights International Spain

10 grudnia - w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muižnieks, opublikował oświadczenie ostrzegające hiszpańskie władze, że planowana przez nich nowelizacja legalizująca automatyczne zawracanie cudzoziemców w enklawach Ceucie i Melilii, narusza Europejską Konwencję Praw Człwoeika i Konwencję dotyczącą statusu uchodźcy. Pomimo jego ostrzeżeń, hiszpański parlament przyjął poprawkę. Rights International Spain i inne organizacje pozarządowe podejmą działania, by zapobiec jej wejściu w życie.