Nowe technologie i prawa człowieka

Hiszpania spóźnia się z implementacją krytycznych Dyrektyw UE

Minął termin, w którym Hiszpania miała wprowadzić w życie krytyczne Dyrektywy UE dotyczące postępowania karnego - organizacje pozarządowe domagają się działania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

prez Rights International Spain

Terminy na wprowadzenie niezbędnych zapisów i praw, które zapewniłyby zgodność z Dyrektywą Unii Europejskiej o prawie do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniach karnych (Dyrektywa 2010/64/EU) i Dyrektywą o prawie do informacji w postępowaniach karnych (Dyrektywa 2012/12/EU) upłynęły odpowiednio 27 października 2013 i 2 czerwca 2014. Regulacje zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które miałyby być implementacją Dyrektyw - opóźnione i zawarte w ostatecznych zapisach projektu ustawy o Statusie Ofiary - nie wyczerpują należycie wymogów zawartych w Dyrektywach.

Rights International Spain, wraz z innymi organizacjami i grupami, wysłały list do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym naświetlają te kwestie i nalegają, by rząd nadrobił zaległości. Przypominają w nim również Ministerstwu o zobowiązaniu państw członkowskich do należytego i terminowego wprowadzania Dyrektyw w życie, w przeciwnym wypadku ryzykując uruchomienie przez Komisję Europejską postępowania w sprawie naruszenia, na podstawie Artykułu 260 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł ten zarysowuje procedury egzekwowania zobowiązań, które podejmuje Komisja, a także procedury sądowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzeczywiście, w maju Komisja Europejska skontaktowała się z rządem Hiszpanii i wyraziła zaniepokojenie brakiem dostatecznych działań w sprawie Dyrektywy 2010/64/UE