Nowe technologie i prawa człowieka

​Powinno dojść do debaty publicznej w sprawie projektu ustawy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich chce, ab węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że wniosek legislacyjny w sprawie funkcjonowania i wspierania organizacji obywatelskich będzie przedmiotem debaty publicznej, zanim trafi do parlamentu.

prez Hungarian Civil Liberties Union
Na rozprawie przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, w dniu 27 lutego, węgierski minister sprawiedliwości, László Trócsányi, reprezentujący węgierski rząd, powiedział: "Nie należy martwić się o przyszłą sytuację organizacji pozarządowych, ponieważ wniosek legislacyjny dotyczy jedynie obowiązku rejestracji w sądach ilości pieniędzy jakie organizacje te otrzymują z zagranicy."

Minister potwierdził również, w imieniu rządu, swoje zobowiązanie do komunikacji z organizacjami obywatelskimi, mówiąc, że rząd jest zawsze otwarty na podjęcie takiego dialogu.

Upublicznienie danych

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich (HCLU) twierdzi, że w celu rozpoczęcia dialogu, wniosek musi być podany do wiadomości publicznej. Należy zatem wyznaczyć termin, który pozostawia wystarczająco dużo czasu, aby podmioty cywilne mogły zapoznać się z jego treścią i sformułować swoje stanowisko na ten temat, tak żeby każdy miał szansę wysłać swoją opinię do rządu.

Negocjacje mogą spełniać swoją funkcję tylko wtedy, gdy opinie te są szczegółowo rozpatrzone i otrzymają profesjonalnie uzasadnioną odpowiedź, a konsultacje indywidualne odbywają się w taki sposób, aby omówić wszelkie kwestie sporne.

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich zwraca uwagę, że członkowie węgierskiego rządu i przedstawiciele partii rządzącej wyrazili różne deklaracje dotyczące organizacji pozarządowych i proponowanego ustawodawstwa.

Wspólną cechą tych wypowiedzi była propozycja ujawnienia wielu danych, które zostały już udostępnione.

Na przykład, w 2015 roku HCLU i inne organizacje przygotowały kompleksowe podsumowanie na temat przejrzystości organizacji obywatelskich, którego wyniki są nadal aktualne.

Wsparcie finansowe

Zgodnie z węgierskimi przepisami, organizacje obywatelskie, niezależnie od tego czy są celem pożytku publicznego czy też nie, mają obowiązek sporządzić coroczne sprawozdania ze swojej działalności i sytuacji finansowej.

Raport zawiera załącznik o działaniach będących przedmiotem pożytku publicznego, w tym dopłat przewidzianych dla urzędników i zestawienia źródeł finansowania wszystkich programów wsparcia.

Wskazując źródła należy zaznaczyć czy wsparcie finansowe pochodzi z budżetu centralnego, budżetu gminy, międzynarodowego źródła czy też innego podmiotu gospodarczego.