Demokracja i Sprawiedliwość

Węgierska organizacja pozarządowa wygrywa sprawę przeciwko dziennikarzowi prorządowej gazety

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich wygrała sprawę przeciwko dziennikarzowi prorządowej gazety, który zarzucił organizacji odmowę udostępnienia danych, które nie miały związku z interesem publicznym, a więc organizacja nie miała obowiązku ich ujawniać.

prez Hungarian Civil Liberties Union

Każdy, kto śledzi sytuację na Węgrzech, może być zaznajomiony z antyrządową kampanią skierowaną przeciwko organizacjom pozarządowym. Niedawno przyjęta ustawa o NGO-sach została ostro skrytykowana nie tylko na Węgrzech, ale także przez Unię Europejską. Ponieważ nowa ustawa narusza unijne prawo, Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom w sprawie naruszenia przepisów UE. W niniejszej sprawie organizacja społeczeństwa obywatelskiego musiała bronić się przed oskarżeniami ze strony dziennikarza prorządowej gazety.

Odmowa ujawnienia danych

Dziennikarz prorządowej gazety Magyar Hírlap skierował do sądu skargę przeciwko HCLU z powodu odmowy udostępnienia informacji, których organizacja nie była zobowiązana przekazać, ponieważ nie miały one związku z interesem publicznym. Dziennikarz pozwał organizację strażniczą, mimo że publikuje ona więcej danych na swojej stronie, niż jest to wymagane na mocy węgierskiego prawa.

Dziennikarz poprosił o obszerne dane dotyczące pracy HCLU od momentu założenia organizacji 23 lata temu, w tym o informacje na temat wynagrodzeń całego personelu i wszystkich umów zawartych przez organizację.

Sąd orzekł na korzyść HCLU, uznając w swojej decyzji, że działalność organizacji była przejrzysta oraz że dostarczyła ona dziennikarzowi odpowiednich informacji. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji.