Demokracja i Sprawiedliwość

​HCLU sprzeciwia się przepisom nowej ustawy wymierzonej przeciwko organizacjom pozarządowym na Węgrzech

We wtorek węgierski parlament przyjął szeroko krytykowaną ustawę o finansowaniu organizacji pozarządowych. Węgierska Unia Swobód Obywatelskich (HCLU) sprzeciwia się nowym przepisom i wzywa do walki z nowym prawem poprzez obywatelskie nieposłuszeństwo!

by Hungarian Civil Liberties Union
Węgierska Unia Swobód Obywatelskich (HCLU) potępia niezgodną z prawem ustawę o organizacjach pozarządowych, nawet w jej ostatecznej wersji. Według organizacji, projekt ustawy nie powinien być w ogóle przyjęty, ponieważ narusza prawa podstawowe. Organizacja uważa, że najskuteczniejszym sposobem walki z niezgodnymi z prawem przepisami jest ich nieprzestrzeganie. HCLU podkreśla, że ze względu na fakt, że ich zarządzanie gospodarcze jest już w pełni przejrzyste, nie naruszy to niczyich praw ani wymogu przejrzystości.

HCLU ostrzega, że podobne ustawy przyjęte pod pretekstem przejrzystości w Rosji i Izraelu, w rzeczywistości mają na celu zamknięcie organizacji pozarządowych, które monitorują przestrzeganie praw człowieka przez rząd. Nowo przyjęta ustawa na Węgrzech, dotycząca organizacji pozarządowych, jest kopią prawa o “organizacjach-agentach” Putina. W Rosji ustawa ograniczyła prawa i działalność organizacji pozarządowych, a od momentu jej przyjęcia zamknięto już 27 organizacji.

Ustawa o organizacjach pozarządowych narusza prawa podstawowe

HCLU utrzymuje, że nowa ustawa narusza prawo do wolności słowa i zrzeszania się i wbrew konstytucji dyskryminuje niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja podkreśla, że obecne rozwiązania, stosowane w celu zapewnieniu przejrzystości i bezpieczeństwa narodowego, a także zwalczania oszustw podatkowych, są o wiele bardziej skuteczne. Przejrzystość jest zapewniona poprzez wymóg publikowania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego swoich danych finansowych, wraz ze źródłem finansowania. Natomiast kwestią bezpieczeństwa narodowego i zwalczaniem oszustw podatkowych zajmują się właściwie funkcjonujące instytucje, przeznaczone do takich celów, jak prokuratury. Dlatego też HCLU utrzymuje, że wymogi określone w nowej ustawie są niepotrzebne i nieproporcjonalne.

Zgodnie z interpretacją HCLU, to nie ona, jako organizacja pozarządowa, narusza nowe prawo, tylko nowa ustawa. Organizacja uważa, że najbardziej skutecznym sposobem na podjęcie działań przeciwko tej nielegalnej ustawie jest nieprzestrzeganie jej postanowień. Organizacja jest gotowa wykorzystać wszystkie dostępne środki prawne: w razie wszczęcia przeciwko niej postępowania, HCLU będzie dochodzić swoich praw w sądzie, szukając sprawiedliwości także w Trybunale Konstytucyjnym i Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

"Nie boimy się"

Organizacja powtarza, że nie ma nic do ukrycia: sposób zarządzania i operacje są całkowicie przejrzyste; każdy może zobaczyć, jakie programy były realizowane i jakie uzyskały wsparcie z budżetu. HCLU nadal zachęca wszystkich, którzy chcą żyć w kraju, w którym rządzący przestrzegają praw obywateli, do przekazywania darowizn. Działalność HCLU jest o wiele bardziej przejrzysta, niż byłoby to w przypadku funkcjonowania jako "organizacja wspierana z zagranicy", dlatego też będzie nadal dostarczać informacji w ten sam sposób.

"Niektóre ze środków prawnych będą dla nas dostępne tylko wtedy, gdy nie spełnimy wymogów niezgodnej z prawem ustawy. Nie chcąc rezygnować z jakiegokolwiek środka odwoławczego, zdecydowaliśmy się nie spełniać wymogów niezgodnej z prawem ustawy" - powiedział Máté Szabó, dyrektor generalny HCLU.
"Zdajemy sobie sprawę z możliwości wszczęcia wobec nas postępowania sądowego. Nie boimy się tego: każdego roku reprezentujemy w węgierskich sądach, Trybunale Konstytucyjnym i Trybunale w Strasburgu, naszych klientów, których prawa podstawowe zostały naruszone i mamy doświadczenie w takich postępowaniach. Aby pomóc społeczeństwu obywatelskiemu, innym fundacjom i stowarzyszeniom, musimy zaryzykować, udowadniając w ten sposób, że nowa ustawa narusza prawo. Jesteśmy przekonani, że w toku długotrwałych postępowań, nielegalna ustawa o organizacjach pozarządowych zostanie zniesiona" - powiedziała Stefánia Kapronczay, dyrektor wykonawczy HCLU.

Przejrzystość organizacji HCLU nie jest konsekwencją wprowadzenia nowego prawa o "organizacjach wspieranych z zagranicy". HCLU od lat publikuje szczegółowe dane finansowe swojej działalności.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o organizacjach pozarządowych można przeczytać tutaj.

Więcej informacji o wpływie rosyjskiej ustawy o “zagranicznych agentach” można znaleźć tutaj.

Kontakty dla mediów:

Stefania Kapronczay: +36 70 310 0771

Mate Szabo +36 30 250 3820

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!