Nowe technologie i prawa człowieka

W Czechach powstanie specjalny fundusz dla ofiar skutków ubocznych szczepień

Czechy tworzą specjalny fundusz, z którego środki mają być przeznaczone na pomoc dla osób, które doświadczyły poważnych skutków ubocznych szczepień.

prez The League of Human Rights

Ludzie, którzy w wyniku podania szczepionek doznali uszczerbku na zdrowiu, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie od państwa czeskiego, które utworzyło w tym celu specjalny fundusz. Jest to reakcja na naciski ze strony społeczeństwa obywatelskiego (m.in. Ligi Praw Człowieka), krytykującego program przymusowych szczepień dla dzieci.

"Republika Czeska jest w trakcie tworzenia funduszu odszkodowawczego, z którego wypłacane będą rekompensaty osobom, które doświadczyły ciężkich reakcji na szczepionki" - mówi Roman Chlíbek, sekretarz naukowy Czeskiego Towarzystwa Immunologicznego. "Choć reakcje takie są rzadkie, to jednak zdarzają się i nie można ich z góry wykluczyć. Stworzenie funduszu jest działaniem rozwojowym".

Ryzyko zdrowotne jest jednym z powodów, dla którego rodzice nie zgadzają się na poddanie swoich dzieci obowiązkowym szczepieniem. Niedawno zapadł wyrok w sprawie rodziców, którzy odmówili zaszczepienia swoich dzieci - zostali zobowiązani do zapłacenia grzywny w wysokości 6,000 koron czeskich. Wnieśli skargę do Trybunału Konstytucyjnego, ten jednak uznał, że poddanie dzieci szczepieniom jest obowiązkiem rodziców i podtrzymał wyrok, który stał się precedensem, na który powoływano się później w podobnych sprawach. Rodzicom nie wolno więc odmówić zaszczepienia dzieci ze względu na ryzyko zdrowotne.