Monitoring UE

Decyzja zezwalająca na utworzenie imperium medialnego Orbána była niezgodna z prawem

Sąd stwierdził, że decyzja węgierskiego urzędu ds. konkurencji, który zezwolił na utworzenie imperium medialnego Fideszu, była niezgodna z prawem.

by Gábor Medvegy

Znaczna część węgierskich prorządowych mediów została pod koniec 2018 r. w ciągu jednego dnia przeniesiona do Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów (węgierski skrót KESMA). 28 listopada 2018 r. pod kontrolę Fundacji, która powstała zaledwie kilka miesięcy wcześniej, przeszło 476 redakcji i to bez wnoszenia żadnych opłat przez ich właścicieli - z których wszyscy to biznesmeni sympatyzujący z Fideszem.

KESMA nadzoruje teraz Retro Radio, jedyną krajową komercyjną stację radiową; Origo, portal informacyjny o szerokim zasięgu; Lokál, dziennik dystrybuowany bezpłatnie w Budapeszcie; i wszystkie regionalne gazety. Ponadto Fundacja przejęła kontrolę nad popularnymi kanałami radiowymi i telewizyjnymi, a także gazetami i czasopismami o tematyce ekonomicznej, sportowej, politycznej oraz nad tabloidami. W rezultacie 40 procent przychodów z wiadomości i reklam na węgierskim rynku medialnym koncentruje się teraz w rękach KESMA, której media służą rządowej propagandzie.

„Taki stopień koncentracji powoduje poważne zakłócenia na rynku medialnym, podważa pluralizm mediów i zagraża uczciwej konkurencji gospodarczej” – powiedziała Dalma Dojcsák, dyrektor ds. projektu dotyczącego swobód politycznych w HCLU.

Działanie w imię „interesu publicznego”

Tak zdecydowana koncentracja mediów wymagała zgody krajowego urzędu ds. konkurencji gospodarczej (HCA). Jednak dzięki interwencji węgierskiego rządu, który zaledwie tydzień po ogłoszeniu fuzji wydał dekret, zgodnie z którym przejęcie mediów przez KESMA zostało uznane za kwestię o strategicznym znaczeniu dla kraju, fuzja została zwolniona z ewentualnego dochodzenia antymonopolowego. Następnie, powołując się na brak kompetencji, urząd ds. ochrony konkurencji zamknął procedurę kontrolną i wydał oficjalny certyfikat wymagany do zarejestrowania fuzji w sądzie gospodarczym.

W związku z tymi wydarzeniami Szabad Pécs, lokalny portal informacyjny reprezentowany przez członka Liberties, Węgierską Unię Wolności Obywatelskich (HCLU), zwrócił się do sądu jako spółka konkurująca z KESMA, domagając się unieważnienia decyzji HCA i nakazania organowi uruchomienie procedury odwoławczej. Skarżący zwrócił się także do sądu o skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zarówno dekret rządu, jak i prawo, na którym się opiera, są sprzeczne z węgierską konstytucją. Wspomniane przepisy zezwalają rządowi węgierskiemu na zwolnienie wszelkiego rodzaju transakcji biznesowych z dochodzenia w sprawie konkurencji. Ponadto rządowe zarządzenie narusza prawo, ponieważ decyzja uzasadniona jest jedynie dwoma słowami, a mianowicie odniesieniem do „interesu publicznego”.

Sąd Okręgowy w Budapeszcie uznał, że HCA nie przeprowadził merytorycznego dochodzenia i nie odwołał się nawet do rządowego dekretu określającego fuzję jako kwestię o znaczeniu strategicznym dla kraju i dlatego wydając certyfikat działał niezgodnie z prawem. Ponadto sąd argumentował, że HCA twierdził, że nie posiadał kompetencji do orzekania w tej sprawie, a zatem według sądu nie był uprawniony do wydania oficjalnego certyfikatu.

Sąd zarządza drugą kontrolę

Oprócz rejestracji nabycia własności przez KESMA w sądzie gospodarczym, oficjalny certyfikat był również konieczny do połączenia spółek należących do KESMA. Na przykład we wrześniu 2019 r. 11 firm zostało połączonych z Mediaworks Zrt., flagowym imperium korporacyjnym KESMA. Ponieważ sąd unieważnił certyfikat, legalność tych transakcji również pozostaje wątpliwa.

Sąd nakazał HCA wznowienie postępowania, określenie sytuacji prawnej i zamknięcie dochodzenia w formie odpowiedniej decyzji wraz z należytym uzasadnieniem.

HCLU i Szabad Pécs ogłosili, że poinformują sąd gospodarczy o możliwym braku statusu prawnego dotyczącego fuzji w KESMA z powodu niedawnego orzeczenia sądu. Ponadto strona skarżąca stwierdziła, że będzie śledzić poczynania HCA i zakwestionuje je, jeżeli nowa procedura zakończy się kolejną nielegalną decyzją.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!