Demokracja i Sprawiedliwość

ETS: Restrykcyjne ustawodawstwo Węgier w sprawie finansowania organizacji pozarządowych jest niezgodne z prawem UE

ETS wydał orzeczenie przeciwko ustawie Orbana z 2017 r., której celem było zdyskredytowanie działaczy na rzecz praw obywatelskich i demokracji. Sprawa zwraca uwagę na 3 kwestie, które UE powinna wziąć pod uwagę, aby stanąć w obronie naszych demokracji.

prez Linda Ravo
Unnamed

1) Komisja Europejska powinna wykorzystać każdą okazję, by egzekwować przepisy mające chronić demokrację, w tym przepisy, które mogą wydawać się z nią pozornie niezwiązane (jak ochrona danych, rynek wewnętrzny i Karta praw podstawowych). Niestety, Komisja zwykle nie korzysta z takich możliwości.

2) Grupy działające na rzecz praw podstawowych i demokracji podtrzymujące demokrację uczestniczącą padają ofiarą ataków i potrzebują wsparcia. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ujawnia prawdziwy cel węgierskiego prawa: zdławienie debaty publicznej i krytyki poprzez niszczenie reputacji i ograniczenie finansowania niezależnych organizacji.

3) Komisja nie może zdać się tylko na Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wspomniana ustawa to jeden z wielu środków mających osłabić demokrację. Wyroki ETS są jak sekator: zdolne do przycinania źle sformułowanych przepisów. Nie jest to jednak najlepsze wyjście w przypadku walki z przemyślaną strategią Orbana, który chce doprowadzić do zniszczenia demokracji.

Unia Europejska potrzebuje właściwych narzędzi i odwagi, żeby spojrzeć na ten problem z szerszej perspektywy: należy zająć się regularnym monitorowaniem i nadzorowaniem działań związanych z Paktem na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych; Warunkami dotyczącymi praworządności i odpowiednim finansowaniem organizacji pozarządowych w ramach programu Prawa i Wartości, zgodnie z sugestią Parlamentu Europejskiego.

Przeczytaj komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Relacje w mediach

FAZ Ungarisches NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht

Politico EU top court strikes down Hungarian NGO law

Dnevik Madžarska zakonodaja o nevladnih organizacijah krši pravo EU

Süddeutsche Zeitung Ungarisches NGO-Gesetz verstößt gegen EU-Recht