Nowe technologie i prawa człowieka

ETPC: przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl na Węgrzech w strefach tranzytowych jest nielegalne

Przetrzymywanie azylantów przez węgierskie władze w strefach tranzytowych jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka – orzekł jednogłośnie we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według wyroku...

prez LibertiesEU

Przetrzymywanie azylantów przez węgierskie władze w strefach tranzytowych jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka – orzekł jednogłośnie we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według wyroku Trybunału przetrzymywanie na Węgrzech dwóch osób, starających się o azyl, było niezgodne z Konwencją, a odesłanie ich do Serbii naraziło uchodźców na ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania w Grecji. Przetrzymywani przez 23 dni uchodźcy zostali pozbawieni wolności bez jakiejkolwiek formalnej decyzji i w związku z tym mają prawo do 10.000 euro rekompensaty.