Nowe technologie i prawa człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka potępia Rumunię za warunki panujące w więzieniach

Aurel Radulescu złożył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę na przeludnienie i brak higieny w rumuńskich więzieniach. Otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 6,000 Euro.

by The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee
Aurel Radulescu otrzymał 6,000 Euro zadośćuczynienia za warunki, w jakich musiał przebywać w więzieniu

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał 1 kwietnia br. w sprawie Radulescu v. Romania (32800/012). Potępił państwo Rumuńskie za naruszenie prawa do nie bycia traktowanym w sposób poniżający jednego ze swoich obywateli, Aurela Radulescu. Powód otrzymał w swoich staraniach o zadośćuczynienie wsparcie ze strony Stowarzyszenia na rzecz Obrony Praw Człowieka w Rumunii - Komitetu Helsińskiego (APADOR-CH).

Radulescu złożył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę na warunki panujące w więzieniach Jilava i Rahova w Bukareszcie, a także na 15. posterunku polisji w Bukareszcie. Trybunał uznał, że skarga powoda - dotycząca przeludnienia panujące w więzieniu, a także braku higieny - znajduje potwierdzenie w raporcie Europejskiego Komitetu Przeciwdziałania Torturom, a także sprawozdaniach APADOR-CH, napisanych po wizytach w więzieniach i policyjnych izbach zatrzymań.

ETPCz uznał, że powód padł ofiarą poniżającego traktowania w wyniku tragicznych warunków panujących w więzieniach. Przyznał tym samym, że doszło do naruszenia Artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nakazał Rumunii wypłacenie zadośćuczynienia w wysokości 6,000 Euro.

To już drugi raz w samym roku 2014, kiedy Rumunia przegrywa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę o złe warunki panujące w więzieniach, które urągają prawom człowieka. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat, Rumunia musiała wypłacić ponad 600,000 Euro odszkodowań ze względu na złe traktowanie więźniów. Rumunia ratyfikowała w 1990 roku Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur (UN CAT). W 2009 ratyfikowała opcjonalny protokół do UN CAT, zobowiązując się do powołania Państwoego Mechanizmu Przeciwdziałąna Torturom, którego zadaniem byłaby obserwacja warunków w więzieniach.

Mechanizm taki do tej pory nie powstał. Rumuni postawiono ultimatum nakazujące przyspieszenie organizacji go, w Genewie 13 maja 2013 podczas nadzwyczajnego spotkania UN CAT. Pierwszy termin przyznany na organizację takiego mechanizmu już minął. W 2009 roku czas ten uległ przedłużeniu na trzy lata, a w zeszłym roku, kiedy minął, udało się uzyskać kolejne dwa lata. Do listopada 2014 roku powinno udać się uruchomić Mechanizm. W związku z tym, przedstawiciele CAT są zaniepokojeni brakiem działań ze strony rządu, który powinien do tego czasu przedstawić plan działań, który umożliwi realizację zadania na czas.

Pod nieobecność państwowego mechanizmu, sprawą monitorowania warunków w więzieniach zajmuje się kilka niezależnych organizacji, w tym APADOR-CH. Sprawozdania wydawane corocznie przez organizację pokazują, że warunki panujące w rumuńskich więzieniach są żalosne i że dochodzi do łamania praw człowieka. Rumunia może się spodziewać dalszych sankcji se trony ETPCz.

Główne problemy wskazane do tej pory przez ETPCz dotyczą przeludnienia, braku dostępu do higieny i dostatecznej pomocy medycznej. Trybunał bada aktualnie systemową naturę problemów dotyczących warunków panujących w więzieniach, rozważając uruchomienie pilotowej procedury przeciwko Rumunii. APADOR-CH pełnił rolę interwenienta podczas spraw Sasu v. Romania i Stanciu v. Romania. Popierał uruchomienie takiej procedury, twierdząc że problemy z warunkami w więzieniach mają przyczyny systemowe i strukturalne a więźniowie zmuszani do życia w takich warunkach, padają ofiarami złego traktowania. Rumunia obecnie musi poradzić sobie z kryzysem przeludnienia w więzieniach. W ciągu ostatnich lat liczba więźniów w rumuńskich więzieniach wzrosła z 27,000 do 33,000.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!