Nowe technologie i prawa człowieka

​Sąd zgodził się z HCLU: Doszło do dyskryminacji Romów przez węgierską policję

W swoim ostatecznym orzeczeniu, Węgierski Sąd Najwyższy (Kuria) stwierdził, że węgierscy policjanci dopuścili się dyskryminacji Romów, ponieważ nie podjęli odpowiednich działań przeciwko organizacjom ekstremistycznym.

prez Hungarian Civil Liberties Union

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich (HCLU – Hungarian Civil Liberties Union) wniosła skargę obywatelską (łac. actio popularis) na podstawie ustawy o równym traktowaniu na Węgrzech (ETA) przeciwko Departamentowi Policji w hrabstwie Heves, w celu wyegzekwowania praw Romów w miejscowości Gyöngyöspata. Celem pozwu było potwierdzenie w sądzie, że działania policji w Gyöngyöspata, w 2011 roku, były niezgodne z prawem i naruszały prawo do równego traktowania lokalnej społeczności Romów.

Wyrok stanowi szczególnie ważny i decydujący krok w zakresie ochrony praw i orzecznictwa na Węgrzech: był to pierwszy raz, kiedy Kuria orzekła, że policja dopuściła się dyskryminacji Romów.

Publiczne przeprosiny?

Wyjaśniając swoje orzeczenie, Kuria podkreśliła, że ekstremiści patrolujący Gyöngyöspata dopuścili się najgorszego aktu rasizmu, od którego gorsze są tylko seryjne morderstwa Romów na Węgrzech. Sąd powiedział, że policja powinna zainterweniować.

Poza potwierdzeniem naruszenia prawa, Kuria zakazała również policji popełniania podobnych działań w przyszłości oraz wezwała policję do publicznych przeprosin.

Wszystko to może przyczynić się do okazywania większego szacunku policji wobec członków największej mniejszości na Węgrzech.