Nowe technologie i prawa człowieka

DSA: Wielkie zwycięstwo wolności słowa

Europa w końcu zabrała głos i podjęła konkretne kroki by powstrzymać Big Tech przed stosowaniem inwigilacyjnych technik marketingowych.

by LibertiesEU

Posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) zatwierdzili Kodeks Usług Cyfrowych (Digital Service Act – DSA), czyli nowe przepisy unijne dotyczące techinicznych rozwiązań, które mają zwalczać nielegalne treści i rozliczać platformy internetowe.

PE dał zielone światło do podjęcia trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem i państwami członkowskimi. Rozmowy ma koordynować Komisja i istnieje szansa, że ostateczną wersję ustawy uda się uzgodnić przed końcem francuskiej prezydencji.

Europa wreszcie zabrała głos

„Europa w końcu zabrała głos i podjęła konkretne kroki by powstrzymać Big Tech przed stosowaniem inwigilacyjnych technik marketingowych. Parlament Europejski stanął w obronie praw podstawowych obywateli Europy. Wynik tego głosowania jest znakiem, że nasza cyfrowa przyszłość budowana jest z poszanowaniem wartości i wolności, które uczynią internet środowiskiem bezpiecznym, przewidywalnym i godnym zaufania, w którym respektowane i chronione są: wolność słowa i prawo do prywatności.” – powiedziała Eva Simon, specjalistka ds. rzecznictwa w Civil Liberties Of Europe.

„Poprzez to głosowanie europejscy ustawodawcy ustrzegli nas przed ewentualnymi poprawkami w ostatniej chwili wprowadzającymi filtry przesyłania czy obowiązek usuwania treści, nawet w trakcie ustalania ich legalności. Stanowiłoby to zagrożenie dla wolności słowa, zdrowej debaty społecznej i uczciwych wyborów.”

W kwestii reklam targetowanych: ochrona słabszych grup społecznych i dzieci to duży krok w kierunku bezpiecznego środowiska cyfrowego. Cieszy nas fakt, że posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą powstrzymać "ciemne wzorce" i nadużycia metody gromadzenia danych przez duże platformy.

Najważniejsze będzie właściwe egzekwowanie

Jednak w trójstronnych negocjacjach prowadzonych w celu osiągnięcia ostatecznego porozumienia między Radą a Parlamentem, nadal czekają spore wyzwania. Strony będą musiały dopracować przepisy tak, aby wprowadzały wystarczająco silne zabezpieczenia praw podstawowych, jednocześnie blokując wszelkie próby lobbyingu ze strony Big Tech. Pozostaje również kwestia egzekwowania prawa. Jego efektywność zależeć będzie od działania niezależnych, odpowiednio sfinansowanych instytucji z dobrze dobranym personelem.

Obywatele w dużej mierze polegać będą na krajowych organach władzy i Komisji Europejskiej. Silne i zdecydowane egzekwowanie przepisów będzie miało kluczowe znaczenie dla ochrony podstawowych praw człowieka.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

  • Creating the largest fund for rights & democracy groups in the EU
  • 
Getting new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Writing new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Training over 400+ rights defenders to supercharge the campaigns you care for


More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • You will know about our achivements!

Show me a sample!