Nowe technologie i prawa człowieka

Drukarz vs. LGBT Business Forum – sąd utrzymuje wyrok skazujący

Sąd Okręgowy w Łodzi 26 maja 2017 r. utrzymał w mocy wyrok skazujący drukarza, który odmówił wydruku roll-upu dla organizacji LGBT ze względów światopoglądowych.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights
Sąd I instancji uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary. HFPC obserwowała proces.

„Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”

Przypomnijmy, sprawa dotyczy Fundacji LGBT Business Forum, która chciała wykonać materiały promocyjne w jednej z łódzkich drukarni.

Po otrzymaniu projektu banneru drukarz odpowiedział: „Odmawiam wykonania roll-upu z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.

Drukarz został obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, czyli umyślnego odmówienia wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny.

W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uznał wyrokiem nakazowym winę drukarza i wymierzył mu grzywnę. Obwiniony złożył sprzeciw od tego wyroku, co spowodowało, że sprawa była ponownie rozpoznawana przez sąd I instancji, który w marcu 2017 r. ponownie uznał drukarza za winnego popełnienia wykroczenia.

Jednak ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w tym na nienaganną opinię drukarza jako pracownika, sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Wyrok sądu II instancji

Sąd Okręgowy potwierdził, że odmowa wykonania banneru przez drukarza miała charakter nieuzasadniony i tym samym nie wykonał on usługi, do czego był zobowiązany na mocy umowy. Sąd podkreślił, że orzeczenie jest wyrazem zasady równości wobec prawa jako wartości nadrzędnej i nie chodzi o wypowiadanie się za lub przeciw orientacji grup LGBT albo poglądom obwinionego.

Sąd podkreślił obowiązek oddzielenia porządku moralnego, wewnętrznego każdego człowieka od porządku zewnętrznego, regulowanego przez prawo. W ustnych motywach sąd zaznaczył, że odmowę wykonania usługi wydruku roll-upu można by uznać za usprawiedliwioną, gdyby jego treść miałaby obrażać prawo czy naruszać dobre obyczaje, a takiego uzasadnienia nie mogą stanowić indywidualne poglądy pracownika drukarni.

W ustnym uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że każdy ma prawo wejść do drukarni, złożyć zamówienie i liczyć się z równym traktowaniem, bez względu na to jak wygląda, jaką ma orientację i kogo reprezentuje.

Wyrok SO w Łodzi jest prawomocny. Oprócz HFPC postępowanie było obserwowane przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska, zaś obsługę prawną fundacji LGBT zapewniła Kampania Przeciw Homofobii.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Be a part of protecting our freedoms

We have
► Led strong campaigns for BigTech to respect our privacy
► Got new powers to cut off EU funding to autocrats
► Advocated for AI rules to strengthen democracy
► Helped 400+ rights defenders to supercharge their campaigns you cherish


More milestones

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before everyone else!

You can follow what we are doing for your right!

You will know about our achivements!

Show me a sample!