Nowe technologie i prawa człowieka

Grupowe oświadczenie w kwestii uwzględnienia zainteresowanych stron w rewizji Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

Grupy ochrony praw krytykują procedury konsultacyjne, które ograniczają możliwość właściwego sprawdzenia nadchodzącego rozporządzenia w kwestii dezinformacji, a tym samym w dalszej perspektywie szkodzą prawom człowieka.

by LibertiesEU

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2018 r. to pierwsze takie porozumienie, w którym usługodawcy branży internetowej dobrowolnie podjęli się wprowadzenia standardów samoregulacji w celu zwalczania dezinformacji. Na podstawie kodeksu sygnatariusze zobowiązali się do wdrożenia szeregu zasad, od przejrzystości reklam politycznych po zamykanie fałszywych kont i demonetyzację dostawców dezinformacji. Kodeks usług cyfrowych (DSA) podaje, że kodeks postępowania ma zostać przekształcony w regulację uzupełniającą.

Sygnatariusze Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji, wspólnie z Komisją Europejską, zespołem Honest Broker oraz agencją wsparcia pracują nad poprawkami do Kodeksu w celu dalszego ograniczenia ryzyka dezinformacji w internecie. Wzmocniony Kodeks uwzględni wytyczne Komisji Europejskiej z 2021 r. i, razem z nadchodzący Kodeksem usług cyfrowych (DSA) stworzy kompleksowy system regulacji. 1 lutego odbyły się pierwsze konsultacje nad projektami zmian Kodeksu, w których wzięły udział organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony.

Przebieg konsultacji wydaje się jednak niewystarczający i, w praktyce, nie pozostawia miejsca na omówienie kwestii praw człowieka, m.in wolności słowa, wolnych i uczciwych wyborów czy dostępu do informacji. Dlatego kilka zainteresowanych NGO zdecydowało się wydać grupowe oświadczenie (patrz poniżej), w którym wyrażają swoje rozczarowanie formą konsultacji oraz wzywają do faktycznego zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie rewizji Kodeksu.

Pobierz wspólny list Algorithm Watch, Access Now, EDRi i Liberties.

Donate to liberties

Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Be a part of protecting our freedoms

We have

  • Created the largest fund for democracy groups in the EU
  • 
Got new powers to cut off EU funding to autocrats

  • Written new EU rules to protect journalists & campaigners from bogus lawsuits

  • Trained over 400 rights defenders to supercharge the campaigns you care for

More milestones


Together we’re making the difference

When the many put our resources together, we defeat the few who think they hold all the power. Join us to bring rights to life for all of us.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!