Nowe technologie i prawa człowieka

Grupowe oświadczenie w kwestii uwzględnienia zainteresowanych stron w rewizji Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji

Grupy ochrony praw krytykują procedury konsultacyjne, które ograniczają możliwość właściwego sprawdzenia nadchodzącego rozporządzenia w kwestii dezinformacji, a tym samym w dalszej perspektywie szkodzą prawom człowieka.

by LibertiesEU

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2018 r. to pierwsze takie porozumienie, w którym usługodawcy branży internetowej dobrowolnie podjęli się wprowadzenia standardów samoregulacji w celu zwalczania dezinformacji. Na podstawie kodeksu sygnatariusze zobowiązali się do wdrożenia szeregu zasad, od przejrzystości reklam politycznych po zamykanie fałszywych kont i demonetyzację dostawców dezinformacji. Kodeks usług cyfrowych (DSA) podaje, że kodeks postępowania ma zostać przekształcony w regulację uzupełniającą.

Sygnatariusze Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji, wspólnie z Komisją Europejską, zespołem Honest Broker oraz agencją wsparcia pracują nad poprawkami do Kodeksu w celu dalszego ograniczenia ryzyka dezinformacji w internecie. Wzmocniony Kodeks uwzględni wytyczne Komisji Europejskiej z 2021 r. i, razem z nadchodzący Kodeksem usług cyfrowych (DSA) stworzy kompleksowy system regulacji. 1 lutego odbyły się pierwsze konsultacje nad projektami zmian Kodeksu, w których wzięły udział organizacje społeczeństwa obywatelskiego i inne zainteresowane strony.

Przebieg konsultacji wydaje się jednak niewystarczający i, w praktyce, nie pozostawia miejsca na omówienie kwestii praw człowieka, m.in wolności słowa, wolnych i uczciwych wyborów czy dostępu do informacji. Dlatego kilka zainteresowanych NGO zdecydowało się wydać grupowe oświadczenie (patrz poniżej), w którym wyrażają swoje rozczarowanie formą konsultacji oraz wzywają do faktycznego zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie rewizji Kodeksu.

Pobierz wspólny list Algorithm Watch, Access Now, EDRi i Liberties.

Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!