Nowe technologie i prawa człowieka

Czy UE wspiera prawa człowieka w Wietnamie?

1 grudnia zorganizowano doroczny dialog na temat praw człowieka w ramach umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem. UE wyraziła zaniepokojenie z powodu pogorszenia się sytuacji praw obywatelskich i...

prez Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

1 grudnia zorganizowano doroczny dialog na temat praw człowieka w ramach umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem. UE wyraziła zaniepokojenie z powodu pogorszenia się sytuacji praw obywatelskich i politycznych w Wietnamie i wyraźnie odniosła się do braku poszanowania podstawowych praw obywateli, takich jak wolność zgromadzeń, wiary i wolność wypowiedzi. W związku z tym UE zwróciła się do wietnamskiego rządu o zwolnienie obywateli więzionych z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi. Nie wiadomo, czy i jak Wietnam będzie realizował zalecenia i wnioski UE.