Nowe technologie i prawa człowieka

Czy dozór elektroniczny wykonywany za granicą podlega zaliczeniu na poczet kary w Polsce?

W kwietniu doszło do zmian przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Obecnie kodeks postępowania karnego mówi tylko o tym, że skazanemu zalicza się do czasu odbywania kary...

prez Polish Helsinki Foundation for Human Rights

W kwietniu doszło do zmian przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Obecnie kodeks postępowania karnego mówi tylko o tym, że skazanemu zalicza się do czasu odbywania kary okres faktycznego pozbawienia wolności za granicą przed jego przekazaniem do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jednak wciąż nie doprecyzowano, jak interpretować dozór elektroniczny, który był stosowany za granicą jako środek zapobiegawczy w innym państwie. Skala problemu jest ogromna - w 2015 r. polskie sądy wydały 1611 postanowień na podstawie przepisów o ENA.