Demokracja i Sprawiedliwość

​14 węgierskich organizacji pozarządowych wniosło skargę do ETPC w sprawie nowej ustawy skierowanej przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu

14 węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego złożyło wspólną skargę do ETPC, zwracając się do sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że ustawa dotycząca "finansowania z zagranicy" narusza podstawowe prawa tych organizacji.

prez Hungarian Civil Liberties Union

Sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

Węgierska Unia Swobód Obywatelskich, organizacja partnerska Liberties, razem z Węgierskim Komitetem Helsińskim, należą do 14 organizacji pozarządowych (NGO), które wcześniej złożyły skargę do węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyskryminującej ustawy. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy Trybunał Konstytucyjny nie umieścił jednak sprawy w porządku obrad. Skarga została podpisana przez 23 organizacje pozarządowe i przedłożona Trybunałowi Konstytucyjnemu w czerwcu ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę, że nie ma wiążącego dla sądu terminu zakończenia procedury dochodzenia, a zainteresowane organizacje pozarządowe nadal odczuwają skutki zmiany przepisów, wobec braku innych środków odwoławczych, w grudniu 14 organizacji pozarządowych wniosło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Ustawa nie przynosi zamierzonych efektów

W uzasadnieniu skargi organizacje pozarządowe wskazały, że ustawa o "organizacjach finansowanych z zagranicy" narusza prawo do wolności zrzeszania się i do wolności słowa, a także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Ponadto twierdzą, że ustawa ta w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny dyskryminuje organizacje pozarządowe dokonując rozróżnienia pomiędzy NGO-sami wykorzystującymi wyłącznie fundusze krajowe i tymi, które dostają wsparcie z zagranicy, zniechęcając tym samym potencjalnych darczyńców i hamując współpracę z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi. Obawy znalazły potwierdzenie w praktyce.

Ponadto organizacje twierdzą, że ustawa nie jest skuteczna, ponieważ nie przyczynia się do większej przejrzystości organizacji pozarządowych ani do walki z praniem brudnych pieniędzy; kwestie te są objęte innymi, bardziej odpowiednimi przepisami krajowymi.