Demokracja i Sprawiedliwość

​Chorwacja: bezprawne odrzucanie wniosków o azyl

Od początku roku zarejestrowano w Chorwacji co najmniej 30 spraw, w których wnioski cudzoziemca o udzielenie pomocy humanitarnej lub przyznanie azylu zostały bezpodstawnie odrzucone.

prez Lovorka Šošić
Organizacje pozarządowe Are You Syrious? oraz Centre for Peace Studies, wraz z prawniczką Sanja Bezbradica Jelavić, ostrzegają przed niebezpiecznymi praktykami Chorwackiej Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu używającej nieuzasadnionych praktyk w celu odrzucania wniosków cudzoziemców i uchodźców.

Agencja Bezpieczeństwa i Informacji (SOA) stosuje praktyki, które stanowią przeszkodę w uzyskaniu międzynarodowej ochrony, obywatelstwa oraz tymczasowego lub stałego pobytu uchodźcom i cudzoziemcom. Organizacje pozarządowe przygotowały raport na temat arbitralnych i bezprawnych praktyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i SOA, dotyczących odmowy przyznania cudzoziemcom w Chorwacji statusu ochrony międzynarodowej.

Organizacje pozarządowe twierdzą, że od początku bieżącego roku odnotowano co najmniej 30 spraw, w których wniosek został odrzucony ze względu na tak zwaną "przeszkodę dla bezpieczeństwa". Wśród osób, których wnioski odrzucono, znajdują się młode osoby, których rodzice otrzymali decyzję o "przeszkodzie dla bezpieczeństwa" i niepełnosprawna matka na wózku inwalidzkim.

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, które otrzymały takie decyzje, pochodzą przede wszystkim z Iraku i Syrii, a konkretnie z obszarów wciąż dotkniętych konfliktami zbrojnymi, takich jak Bagdad, Mosul i Aleppo.

Automatyczne odrzucenie wniosku

We wszystkich tych przypadkach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że istnieją podstawy do przyznania azylu lub ochrony humanitarnej, ale w wyniku oceny Agencji Bezpieczeństwa i Obrony (określonej zgodnie z najniższym poziomem klasyfikacji - "LIMITED"), która stwierdza "przeszkody dla bezpieczeństwa" - bez dalszych wyjaśnień - aplikacje są automatycznie odrzucane.

Wiadomo, że najniższy poziom klasyfikacji nie wiąże się z informacjami dotyczącymi "bezpieczeństwa narodowego i podstawowych interesów Republiki Chorwacji", ale nie stanowi to przeszkody dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nie ma wglądu w opinię, do odrzucania wniosków o ochronę międzynarodową, brak zgody na przyznanie obywatelstwa lub zgody na pobyt.

Z tego powodu organizacje pozarządowe pilnie żądają, aby zakończono stosowanie takich praktyk, które niewątpliwie prowadzą do naruszenia praw człowieka. Chcą także, aby właściwe instytucje zbadały i nałożyły sankcje na tych, którzy są odpowiedzialni za te nielegalne procedury.