Demokracja i Sprawiedliwość

​Chorwacja: bezprawne odrzucanie wniosków o azyl

Od początku roku zarejestrowano w Chorwacji co najmniej 30 spraw, w których wnioski cudzoziemca o udzielenie pomocy humanitarnej lub przyznanie azylu zostały bezpodstawnie odrzucone.

by Lovorka Šošić
Organizacje pozarządowe Are You Syrious? oraz Centre for Peace Studies, wraz z prawniczką Sanja Bezbradica Jelavić, ostrzegają przed niebezpiecznymi praktykami Chorwackiej Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu używającej nieuzasadnionych praktyk w celu odrzucania wniosków cudzoziemców i uchodźców.

Agencja Bezpieczeństwa i Informacji (SOA) stosuje praktyki, które stanowią przeszkodę w uzyskaniu międzynarodowej ochrony, obywatelstwa oraz tymczasowego lub stałego pobytu uchodźcom i cudzoziemcom. Organizacje pozarządowe przygotowały raport na temat arbitralnych i bezprawnych praktyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i SOA, dotyczących odmowy przyznania cudzoziemcom w Chorwacji statusu ochrony międzynarodowej.

Organizacje pozarządowe twierdzą, że od początku bieżącego roku odnotowano co najmniej 30 spraw, w których wniosek został odrzucony ze względu na tak zwaną "przeszkodę dla bezpieczeństwa". Wśród osób, których wnioski odrzucono, znajdują się młode osoby, których rodzice otrzymali decyzję o "przeszkodzie dla bezpieczeństwa" i niepełnosprawna matka na wózku inwalidzkim.

Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, które otrzymały takie decyzje, pochodzą przede wszystkim z Iraku i Syrii, a konkretnie z obszarów wciąż dotkniętych konfliktami zbrojnymi, takich jak Bagdad, Mosul i Aleppo.

Automatyczne odrzucenie wniosku

We wszystkich tych przypadkach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że istnieją podstawy do przyznania azylu lub ochrony humanitarnej, ale w wyniku oceny Agencji Bezpieczeństwa i Obrony (określonej zgodnie z najniższym poziomem klasyfikacji - "LIMITED"), która stwierdza "przeszkody dla bezpieczeństwa" - bez dalszych wyjaśnień - aplikacje są automatycznie odrzucane.

Wiadomo, że najniższy poziom klasyfikacji nie wiąże się z informacjami dotyczącymi "bezpieczeństwa narodowego i podstawowych interesów Republiki Chorwacji", ale nie stanowi to przeszkody dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które nie ma wglądu w opinię, do odrzucania wniosków o ochronę międzynarodową, brak zgody na przyznanie obywatelstwa lub zgody na pobyt.

Z tego powodu organizacje pozarządowe pilnie żądają, aby zakończono stosowanie takich praktyk, które niewątpliwie prowadzą do naruszenia praw człowieka. Chcą także, aby właściwe instytucje zbadały i nałożyły sankcje na tych, którzy są odpowiedzialni za te nielegalne procedury.
Donate to liberties

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

We’re grateful to all our supporters

Your contributions help us in the following ways

► Liberties remains independent
► It provides a stable income, enabling us to plan long-term
► We decide our mission, so we can focus on the causes that matter
► It makes us stronger and more impactful

Your contribution matters

As a watchdog organisation, Liberties reminds politicians that respect for human rights is non-negotiable. We're determined to keep championing your civil liberties, will you stand with us? Every donation, big or small, counts.

Subscribe to stay in

the loop

Why should I?

You will get the latest reports before anyone else!

You can follow what we are doing for your rights!

You will know about our achivements!

Show me a sample!