Nowe technologie i prawa człowieka

Sprawa Médor: Bezprawna cenzura sądowa w Belgii

Decyzja o zakazie publikacji magazynu Médor jest poważnym atakiem na wolność mediów i swobodę wypowiedzi chronione prawem europejskim.

prez David Morelli

Tymczasowy zakaz publikacji pierwszego wydania magazynu Médor umieszcza prywatne interesy ekonomiczne przez prawem obywateli do informacji. Stoi on także w bezpośredniej sprzeczności z belgijską konstytucją i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

18 listopada, przewodniczący sądu pierwszej instancji w Namur przychylił się do wniosku Mithra Pharmaceuticals i zarządził natychmiastowe wstrzymanie publikacji magazynu Médor pod groźbą astronomicznych kar.

Rządy prywatnych interesów

Wniosek Mithra został złożony w celu wstrzymania publikacji przeprowadzonego przez magazyn dziennikarskiego śledztwa w sprawie możliwych nieprawidłowości w stosunkach pomiędzy firmą farmaceutyczną z Walonii a władzami publicznymi. Temat ten, rzecz jasna, dotyczy ogólnego interesu publicznego.

W przypadku braku uprzedniej kontradyktoryjności postępowania sądowego - co zdarza się w Belgii bardzo rzadko - sędzia poświęcił więcej uwagi prywatnym interesom niż obywatelskiemu prawu do informacji. Ta jednostronna decyzja zagraża wolności informacji, a podstawy prawne tej cenzury są więcej niż wątpliwe.

Błąd w wyroku

W rzeczy samej, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w 2011 roku w sprawie RTBF przeciwko Belgii, że podstawy prawne służące do uzasadnienia cenzury materiałów prasowych w Belgii - a mianowicie artykuły 18, 19, 584 i 1039 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 1382 kodeksu cywilnego - nie mogą być uznane za “konkretne teksty prawne” i nie mogą przeważać nad swobodą wypowiedzi chronioną na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Decyzja sądu w Namur powinna być postrzegana zarówno jako naruszenie belgijskiej konstytucji (art. 19, który gwarantuje swobodę wypowiedzi oraz art. 25, który mówi o wolności prasy) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Liga Praw Czlowieka (LDH) chce przy tej okazji przypomnieć, że swoboda wypowiedzi i prawo do informacji to dwa główne filary państwa prawa.

LDH jest przekonana, że w ciągu kolejnych wystąpień i rozważań, te podstawowe prawa będą przeważać nad indywidualnym interesem prywatnej firmy, a Médor będzie mógł wkrótce opublikować wyniki swojego śledztwa.